gornicy 2Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników został założony w 1992 roku. Skupia on osoby, które w latach 1949-1959 wcielono do Wojskowych Batalionów Górniczych. Z samego Podlasia było to ponad 1,5 tys. mężczyzn. Do pracy w kopalniach węgla kamiennego i uranu trafiali synowie więźniów politycznych, zamożnych rolników oraz wszyscy ci, którzy zostali uznani przez władzę ludową za wrogów PRL-u. Żołnierze zamiast do koszar trafiali do śląskich kopalń, w których pracowali w bardzo ciężkich warunkach i gdzie nie przestrzegano zasad bezpieczeństwa ich pracy. Wielu z nich przepłaciło te mordercze warunki życiem, wielu też zostało inwalidami.

     Stowarzyszenie za cel główny stawia sobie realizację następujących zadań statutowych: skupienie byłych żołnierzy górników oraz wdów po żołnierzach; reprezentowanie swoich członków wobec władz państwowych, organizacji, samorządów; podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia, opieki społecznej i medycznej; udzielanie pomocy finansowej i organizacja spotkań, jubileuszy oraz współpracę z Wojskiem Polskim przy realizacji wymienionych celów. Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników ma również własne godło oraz przyznaje statutowe odznaczenia: Krzyż Związku oraz Złotą Honorową Odznakę, którą honorują działaczy oraz osoby wspierające działalnośc związku.

        Prezesem Okręgowego Zarządu Związkiem Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników Zarząd Okręgowy Podlasie jest pan Ludwik Konopka, absolwent naszej szkoły z 1954 r. odznaczony w 2008 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę społeczną i szerzenie historii o Związku.

        We wrześniu 2009 roku podpisano porozumienie między Związkiem Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników Białystok Zarząd Okręgowy Podlasie, w którym nasza szkoła zobowiązała się do dbania i przechowywania sztandaru organizacji kombatanckiej oraz do delegowania na każdą zgłoszoną uroczystość uczniów, którzy tworzą poczet sztandarowy.

      Od tamtej pory, na zgłoszenie zarządu związku, reprezentacja uczniów naszej szkoły uczestniczy z chorągwią Związku w uroczystościach miejskich o charakterze patriotycznym. Również członkowie związku, z panem Ludwikiem Konopką na czele, regularnie uczestniczą w ważnych dla naszej szkolnej społeczności uroczystościach.

Poznaj historię Wojskowych Batalionów Górniczych

06.11.2015 Akademia z okazji Święta Niepodległości 11      W dniu 6 listopada 2015 w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji zbliżającej się 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaproszonych gości, zebranych nauczycieli, pracowników oraz młodzież powitała pani wicedyrektor Alina Jakubiuk.

 

 

 

Czytaj więcej...