WYNIKI REKRUTACJI

 

    W ramach projektu  „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 21.02.2014r. Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała 2 osoby do udziału w projekcie.

 

 Lista zakwalifikowanych

 

Wsparcie dla uczniów w projekcie obejmuje:

 

  • •   Zajęcia z kompetencji kluczowych z fizyki

 

Wszelkich informacji udziela: Biuro Projektu (pok. nr 9)

 

 


 

 

Zajęcia z kompetencji kluczowych z fizyki

 

 

Terminy zajęć w II semestrze roku szkolnego 2013/2014:

 

I grupa – poniedziałek godz. 14.40 – 16.15

 

II grupa – wtorek godz. 15.30 – 17.05

 

III grupa – czwartek godz. 8.00 – 9.40

 

 


 

WYNIKI REKRUTACJI

 

W ramach projektu  „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 23.09.2013r. i 02.10.2013r. Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała 91 osób na zajęcia z kompetencji kluczowych z fizyki.

 

 Lista zakwalifikowanych

 

 

Terminy zajęć w I semestrze roku szkolnego 2013/2014:

 

I grupa – wtorek godz. 14.40 – 15.25

II grupa – wtorek godz. 15.30 – 16.15

III grupa – wtorek godz. 16.20 – 17.05

 

       Głównym celem dodatkowych zajęć realizowanych w ramach projektu jest rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w zakresie fizyki u uczniów klas pierwszych technikum. Zajęciami z kompetencji kluczowych z fizyki zostaną objęci uczniowie, którzy otrzymali słabe wyniki ze sprawdzianu diagnozującego przeprowadzonego W Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. Św. Józefa. Fizyka ma kluczowe znaczenie w kształceniu technicznym, obejmuje zagadnienia niezbędne do nauczania przedmiotów zawodowych np. dynamiki, elektrotechniki, konstrukcji maszyn. Zajęcia są prowadzone w celu wyrównania szans uczniów klas pierwszych technikum.