Współpraca z firmami

       27 kwietnia w Centrum Badań i Rozwoju AC SA, firmie produkującej samochodowe instalacje LPG i CNG mającego siedzibę w naszym mieście, odbyło się szkolenie z podstaw montażu instalacji LPG i CNG. W szkoleniu prowadzonym przez specjalistów do spraw badań Firmy AC uczestniczyli nauczyciele praktycznej nauki zawodu oraz uczniowie naszej szkoły branży samochodowej. Zaprezentowane tajniki montażu podzespołów mechanicznych, montażu komponentów elektronicznych oraz kalibracji instalacji LPG i CNG z pewnością będą bardzo cenne w promowaniu alternatywnych źródeł zasilnia pojazdów samochodowych i pomogą zoptymalizować codzienną obsługę pojazdów wyposażonych w tego rodzaju instalacje.

        Za miłe i niezapomniane wrażenia, zdobyte doświadczenie oraz wiedzę dziękujemy pracownikom, Centrum Badań i Rozwoju Firmy AC, a w szczególności Dyrektorowi Centrum Badań i Rozwoju Tomaszowi Cybulko oraz specjalistom do spraw badań mgr inż. Piotrowi Doborogowskiemu i dr inż. Kszysztofowi Garbala.