Współpraca z firmami

  IMG 2420     W dniu 27 października 2016r. uczniowie klasy 3t1 wzięli udział w wycieczce do firmy KAN uznanego w Polsce i Europie producenta i dostawcy nowoczesnych rozwiązań isystemów instalacyjnych KAN-therm, który swoją siedzibę i główny zakład produkcyjny posiada w Kleosinie pod Białymstokiem. W trakcie zwiedzania zakładu uczniowie dowiedzieli się m.in. jakie wyroby wytwarza firma KAN, jak przebiega proces ich produkcji, poznali stanowiska pracy i maszyny, przy których być może w przyszłości zechcą pracować.

     KAN to firma bardzo przyjazna edukacji. W ramach współpracy z naszą szkołą pragnie realizować nowatorski Projekt „Szkoła KAN – z nami poznasz praktyczną stronę zawodu”. W trakcie realizacji powyższego projektu uczniowie i nauczyciele poznają najnowsze technologie w praktyce i wspólnie zaplanują realizację treści programowych, metod i form pracy.   

      Przewidywana współpraca ze szkołą to również wspólne organizowanie wystaw na targach organizowanych pod hasłem „Forum Szkół”, praktyki programowe uczniów naszej szkoły w KAN, a także możliwość zatrudnienia uczniów w trakcie wakacji, a docelowo na wydziałach produkcyjnych KAN.

      Powyższy projekt znakomicie wpisuje się w nowy system kształcenia zawodowego. Wspólne zaangażowanie szkoły i pracodawców pozwoli zapewnić wysoką jakość kształcenia zawodowego i sukcesy absolwentów na rynku pracy.