Współpraca z firmami

 

P1280915

 

    W połowie września w hali wielofunkcyjnej naszej szkoły odbyło się szkolenie teoretyczno-praktyczne zorganizowane przez Firmę Novol dla nauczycieli branży lakierniczej.

     W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele praktycznej nauki zawodu z Bydgoszczy, Moniek, Radzynia Podlaskiego i Białegostoku. Grupa 10 nauczycieli, pod opieką pracowników działu szkoleń Firmy Novol poznawała produkty i narzędzia wykorzystywane przy lakierowaniu renowacyjnym pojazdów oraz technologię ich stosowania.

    W części praktycznej, obejmującej pełny proces lakierowania naprawczego elementów (od przygotowanie podłoża z zabezpieczeniem antykorozyjnym, przez nanoszenie podkładów do aplikacji powłok dekoracyjnych z cieniowaniem w obrębie elementu), uzyskano bardzo dobre efekty końcowe w postaci powłoki lakierowej o jakości porównywalnej z oryginalną. 

    Miła atmosfera podczas zajęć, zaangażowania kadry szkoleniowej Firmy Novol i uczestników szkolenia oraz doskonałe wyniki końcowe dowodzą, że taka forma doskonalenia nauczycieli jest ze wszech miar pożądana – planowane są ponowne edycje tego rodzaju szkoleń, na które oczekujemy z niecierpliwością.