Współpraca z firmami

       IMG 522610 maja 2016 r. na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku zostało otwarte Centrum Edukacji Technicznej Haas (HTEC – Haas Technical Education Center). Program Centrów Edukacji Technicznej Haas jest przedsięwzięciem na skalę światową.

 

 

 

 

 

Obecnie ok. 170 szkół w Europie, Ameryce Południowej, Kanadzie i USA jest certyfikowanych w sieci HTEC, m.in. takie prestiżowe uniwersytety jak Harvard, czy Yale. W Europie istnieje obecnie 94 Centrów Edukacji Technicznej Haas, gdzie pracuje 309 obrabiarek amerykańskiego producenta.

      Uroczystego otwarcia dokonał Pan Simon Vanmaekelbergh - koordynator ds. Edukacji Haas Automation w Europie. Koncepcja wsparcia edukacyjnego w zakresie obróbki skrawaniem uczniów oraz dostarczenia kompletnych rozwiązań technologicznych dla lokalnych przedsiębiorców została stworzona przez Gene'a Haasa, właściciela firmy zajmującej się produkcją wysokiej jakości obrabiarek CNC. Wyłącznym przedstawicielem amerykańskiego producenta jest Abplanalp.

       W ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku a Abplanalp uczniowie będą mogli kształcić się na obrabiarkach, które mają zastosowanie w przemyśle, natomiast przemysł będzie mógł pozyskać wysoko wykwalifikowaną kadrę bez konieczności dodatkowych szkoleń i ryzyka strat finansowych. Realizowane będą wspólne przedsięwzięcia edukacyjne połączone z prezentacjami dla uczniów i lokalnego środowiska przedsiębiorców, współpraca zapewni stały dostęp do najnowszych technologii obróbki metali. Współpraca ZSM i Abplanalp przyczyni się do zwiększenia kompetencji absolwentów. Część oficjalną zakończył pokaz obróbki na obrabiarkach Haas VF-2, TM-1, PST-10.

       „Mamy znakomite warunki, żeby kształcić operatorów obrabiarek CNC w zawodzie technik mechanik. W 2013 roku szkoła w ramach środków unijnych zakupiła dwa centra tokarskie i 2 centra frezarskie firmy Haas. Jako druga szkoła w Polsce ma największą liczbę obrabiarek CNC. W ramach otwarcia Centrum Edukacji Technicznej, firma Haas wyposażyła kolejną pracownię w przemysłowe centrum frezarskie, narzędzia i materiały edukacyjne do programowania obróbki.Rynek pracy w regionie północno- wschodnim potrzebuje fachowców w tej dziedzinie. Poziom wyposażenia szkoły oraz doświadczenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu zapewniają kształcenie specjalistów o najwyższych kwalifikacjach."-

Małgorzata Kiebała – dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych CKP
Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku