AKTUALNE KONKURSY

aktualizajca 05.06.2017

 

L

Tytuł konkursu

Kategoria konkursu

Forma i temat pracy

Organizator

Termin zgłoszenia

Uwagi

 

Ogólopolski Festiwal "(Pod)różne historie"

fotograficzny

literacki

5 prac o tematyce podróżniczej (zestqaw 3 zdjęcia0 liczony jako jedna praca)

prace pisane prozą w formie reportażu, listu, opowiadania, felietonu, dziennika itp.

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

konkurs fotograficzny do 4.08.2017 r.

konkurs literacki do 14.07.2017 r.

 
 

Konkurs multimedialny

"Złoty interes: Korzyści z posiadania przez Polskę własnej waluty"

multimedialny:

 

film, animacja, prezentacja multimedialnam pokaz slajdów, zbór zdjęć powiązanych teamtycznie i stylistycznie, amteiała ausio powiązany tematycznie i stylistycznie na temat "Złoty interse: Korzyści z posiadania przez polskę własnej waluty"

Narodowy Bank Polski

do 9 czerwca 2017  
  IV edycja internetowego, comiesięcznego konkursu wiedzy o zdrowiu test wiedzy test wiedzy

Państwowy Pwiatowy Inspektor Sanitarny Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej

do końca każdego miesiąca 

www.facebook

.com/

ptozbialystok

 

 

 

Infomacje o olimpiadach i konkursach technicznych

 

 

Olimpiada Wiedzy Technicznej

strona: http://owt.edu.pl/

 

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B

strona: http://pzswir.pl 

 

Olimpiada Euroelektra

strona: http://www.euroelektra.edu.pl

 

Olimpiada Techniki Samochodowej 

strona: http://www.automotoserwis.com.pl/

 

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

strona: http://www.pzm.pl/Turnieje_BRD_i_Motoryzacyjny

 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

strona: http://www.oowee.pl/

 

Ogólnopolski Konkurs Mechaniczny

strona: http://www.zstplock.pl 

 

Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH
 
 
 
Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej