Od innowacji do pracodawcy - aktualności

KAPITAL LUDZKI

UEEFS L-kolorBiałystok, dn. 16.06.2014 r.

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Znak: 5/9.2/7/2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę obrabiarek, przyrządów i narzędzi w ramach projektu pt. „Od innowacji do pracodawcy” (ogłoszenie przekazano dnia 02.06.2014 r. do BZP i zamieszczono na  www.portal.uzp.gov.pl  z numerem 185984 – 2014 oraz na stronie Zamawiającego www.mechaniak.com.pl i zamieszczono w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku w miejscu publicznie dostępnym).

Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku z siedzibą przy ul. Broniewskiego 14 na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o dokonaniu wyboru ofert w zakresie:

<<Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty>>

Dziękujemy za udział w postępowaniu

KAPITAL LUDZKIUEEFS L-kolor

Białystok, dn. 06.06.2014 r.

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Znak: 5/9.2/2/2014

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, KTÓRE WPŁYNĘŁY DO PRZETARGU

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę obrabiarek, przyrządów i narzędzi w ramach projektu pt. „Od innowacji do pracodawcy” (ogłoszenie przekazano dnia 02.06.2014 r. do BZP i zamieszczono na  www.portal.uzp.gov.pl  z numerem 185984 – 2014 oraz na stronie Zamawiającego www.mechaniak.com.pl i zamieszczono w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku w miejscu publicznie dostępnym).

          Do pobrania: << Odpowiedź na pytanie, które wpłynęło do przetargu>>

 

 

KAPITAL LUDZKIUEEFS L-kolor

Białystok, dn. 06.06.2014 r.

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Znak: 5/9.2/1/2014

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, KTÓRE WPŁYNĘŁY DO PRZETARGU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę obrabiarek, przyrządów i narzędzi w ramach projektu pt. „Od innowacji do pracodawcy” (ogłoszenie przekazano dnia 02.06.2014 r. do BZP i zamieszczono na  www.portal.uzp.gov.pl  z numerem 185984 – 2014 oraz na stronie Zamawiającego www.mechaniak.com.pl i zamieszczono w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku w miejscu publicznie dostępnym).

Do pobrania: << Odpowiedź na pytanie, które wpłynęło do przetargu>>

 

 

KAPITAL LUDZKIUEEFS L-kolor

Białystok, dn. 05.06.2014 r.

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Znak: 5/9.2/1/2014

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, KTÓRE WPŁYNĘŁY DO PRZETARGU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę obrabiarek, przyrządów i narzędzi w ramach projektu pt. „Od innowacji do pracodawcy” (ogłoszenie przekazano dnia 02.06.2014 r. do BZP i zamieszczono na  www.portal.uzp.gov.pl  z numerem 185984 – 2014 oraz na stronie Zamawiającego www.mechaniak.com.pl i zamieszczono w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku w miejscu publicznie dostępnym).

Do pobrania: << Odpowiedź na pytanie, które wpłynęło do przetargu>>