Tradycyjnie dnia 19 marca miały miejsce obchody święta szkoły. Włączyło się wielu nauczycieli z różnorodnymi propozycjami.  swjozef

     Panie Ewa Dobrzycka, Anna Rutkowska i Beata Gonczar zorganizowały konkurs multimedialny dla klas pierwszych na temat życia i działalności św. Józefa, w którym I miejsce zajął Michał Praczuk z kl. 1 ts4. Również w klasach pierwszych przeprowadziły quiz na temat życia i działalności św. Józefa, a we wszystkich klasach Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbyły się katechezy okolicznościowe na temat patrona szkoły. Uczniowie najmłodszych klas mieli również okazję obejrzeć film pt. "Św. Józef".

      Z inicjatywy pani Małgorzaty Biergiel w klasach 3 ts4, 1 tm2 i 3 ts2 odmówiono "Litanię do św. Józefa" w języku niemieckim.

    Pani Wiesława Wawrzyńska w klasach pierwszych zorganizowała quiz na temat wiedzy o szkole "Znam swoją szkołę". Pierwsze miejsce zajął Karol Zadykowicz kl. 1 tm1- 11 pkt /13, drugie - Sebastian Baczewski kl. 1 bl - 10 pkt, trzecie miejsce przypadło Izabeli Rogalskiej 1ts3 - 9 pkt, Patrykowi Marczykowskiemu 1ts3 - 9 pkt i Marcinowi Dzienisowi 1tm2 – 9 pkt, a czwarte miejsce zajęli ex equo Łukasz Lasota 1 tm1 - 8 pkt, Damian Witosław 1 tm2 - 8 pkt i Tomasz Oracz 1 bl - 8 pkt.

     Na boisku szkolnym pan Andrzej Nowacki zorganizował IX Mistrzostwa Szkoły o Puchar Dyrektora ZSM CKP Nr 2 w pchnięciu kulą. W kategorii Junior Młodszy zwyciężył Piotr Polech- kl. 1 t2, a kolejne pozycje zajęli Mateusz Lengiewicz - kl. 1 t2 i Mateusz Borys - 1 t2. W kategorii Junior tryumfował Karol Ślesiński - kl. 2 ts4, drugie miejsce zajął Kamil Dołęgiewicz - kl. 4 tm1, a trzecie Adam Lasota - kl. 4 tm1. 

     W obchody święta włączyli się tradycyjnie nauczycieli bibliotekarze. Przygotowali wystawy i wystawki okolicznościowe: "Św. Józef - patron Mechaniaka" i "Imiennicy św. Józefa".  

     Pani Ewa Zyskowska przeprowadziła również lekcje z edukacji medialnej i czytelniczej w czytelni na temat: Od św. Józefa rzemieślnika do nowoczesnego technika - tradycyjne i nowoczesne źródła informacji” (kl. I tm2, II ts2, III ts3)Zajęcia rozpoczęto od krótkiego przypomnienia postaci naszego patrona, które stało się punktem wyjścia do rozmowy o cechach i umiejętnościach, które są niezbędne dla każdego pracownika, rzemieślnika czy technika. Wiedza techniczna i jej umiejętne zdobywanie okazało się jedną najważniejszych umiejętności. W dalszej części rozmawiano o dostępnych w bibliotece szkolnej źródłach informacji oraz skutecznych sposobach dotarcia do rzetelnych, sprawdzonych i wiarygodnych wiadomości, również w Internecie. Uczniowie mogli również zaprezentować i polecić strony, blogi, portale, z których sami korzystają poszukując wiedzy w Internecie, a na zakończenie oglądali wybrane filmy o tematyce technicznej dostępne w sieci np. "Jak działa telefonia komórkowa?",  "Jak to jest zrobione? – samochód ciężarowy i układy elektroniczne", proces produkcyjny Ŝkody Superb).

      Ponadto w dniach 16-20 marca 2015r., wśród uczniów przebywających w czytelni w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli, w klasach: 2 tm1 (16.03), 1 ts3 i 1 ts4 (17.03), 1tm1 i 2 ts3 (18.09) i 1 t2 (19.03) pani Elżbieta ieszkowska przeprowadziła pogadanki na temat: „Święty Józef – patron Mechaniaka”. Zajęcia odbywały się w oparciu o prezentację multimedialną oraz gazetkę tematyczną i wystawę albumów „Święty Józef w malarstwie i sztuce” wykonanych przez uczniów naszej szkoły w ubiegłych latach, w ramach konkursu poświęconego patronowi szkoły. W trakcie spotkań zwrócono szczególną uwagę na uroczystość przywrócenia szkole imienia świętego Józefa - patrona rzemieślników i wszystkich pracujących oraz sztandary szkolne. 

     Koordynatorem obchodów Dnia Patrona była pani Wiesława Wawrzyńska.

 Tekst: Wiesława Wawrzyńska, Ewa Zyskowska

 

Sylwetka św. Józefa

 

Prezentacja o św. Józefie

Przywrócenie szkole imienia św. Józefa 8 października 2008 r.

Dzień Patrona Szkoły 2010
Dzień Patrona Szkoły 2011
Dzień Patrona Szkoły 2012
Dzień Patrona Szkoły  2013
Dzień Patrona Szkoły 2014
Dzień Patrona Szkoły 2015

 

Galeria zdjęć z obchodów Dnia Patrona Szkoły 2015
Zdjęcia: Monika Kruszelnicka, Andrzej Nowacki