Kalendarz roku szkolnego 2016/17

w Zespole Szkół Mechanicznych

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. św. Józefa

w Białymstoku

 

 1. Rok szkolny trwa od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017 r.,

 

 2.Zajęcia rozpoczynają się w dniu 1 września 2016 r., a kończą 23 czerwca (piątek) 2017 r. z następującymi wyjątkami:

 

- w klasach programowo najwyższych Technikum Mechanicznego  zajęcia kończą się 28 kwietnia 2017 r.,

 

3. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry:

I - od 1 września 2016 r. do 22 stycznia 2017 r. /20 tygodni kalendarzowych /,

II - od 06 lutego 2017 r. do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych

/ w klasach maturalnych technikum 12 tygodni,

/ w pozostałych klasach 20 tygodni./

 

 

 4. Przerwy w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych wystąpią w następujących terminach:

a) zimowa przerwa świąteczna - od 23 do 31 grudnia 2016 r.,

b) ferie zimowe - od 23 stycznia do 5 lutego 2017 r.,

c) wiosenna przerwa świąteczna - od 13 do 18 kwietnia 2017 r.,

d) ferie letnie - od 24 czerwca do 31 sierpnia 2017 r..

 

 5. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- 3 dni, w których odbywa się pisemny egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych (dotyczy Technikum Mechanicznego -4, 5 i 8 maja 2017 r.),

- 2 dni, w których odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,

- 31.10.2016 r. – w poniedziałek, przed Dniem Wszystkich Świętych,

- 02.05.2017 r. - we wtorek - dzień między 1 i 3 maja,

- 16.06.2017 r. – w piątek, dzień po Bożym Ciele.

 

 6. W dniu 23 czerwca 2017 r. nie planuje się zajęć dydaktycznych.

                 

 

Do pobrania:

Przydział  wychowawstw w roku szkolnym 2016/2017

Terminy praktyk w roku szkolnym 2016/2017

Terminarz rozliczenia godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2016/2017