86-74488     

      W holu internatu w dniach 27 marca - 21 kwietnia prezentowana była wystawa,  wypożyczona z zasobów IPN w Białymstoku - "Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej". Ponadto w dniu 11 kwietnia gościliśmy w placówce pracownika białostockiego oddziału IPN p. Pawła Murawskiego, który przeprowadził zajęcia dla wychowanków dotyczące prezentowanej ekspozycji.

 Wystawa ukazuje rodzaje i okoliczności udzielanej pomocy niesionej przez Polaków ludności żydowskiej. Przedstawiona jest pomoc zorganizowana (działalność „Żegoty”) oraz indywidualna, zarówno na terenie okupowanego kraju, jak i poza jego granicami. Ekspozycja dokumentuje szeroki wachlarz działań Polaków, którzy z narażeniem swojego życia ratowali Żydów podczas Zagłady. Na wybranych przykładach zostały także zaprezentowane osoby represjonowane za taką działalność oraz powojenne kontakty ocalonych z ich wybawicielami i losy dzieci żydowskich ocalonych przez Polaków. Wystawę zorganizwał pan Andrzej Zieniuk.