Po raz pierwszy, cała społeczność naszej szkoły włączyła się w akcję koordynowaną przez Białostocką Caritas „Kilometry Dobra - Zostań Mistrzem Świata w Dobroci!”.

W kwietniu i maju 2017 r. zbieraliśmy środki na remont Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień „Metanoia” w Czarnej Białostockiej. Dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy oraz hojności uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi, udało nam się przekazać Caritas cztery wypełnione monetami puszki.

W niedzielę 4 czerwca pod Teatrem Dramatycznym, zebrane złotówki układano w "kilometry dobra". Białystok utrzymał tytuł Mistrza Świata Dobroci - wyklejono złotówkami 4,5 tys. metrów, a tym samym sumą 200 tys. zł wsparto ośrodek, który pomaga uzależnionej młodzieży wyjść z nałogu.

Akcję w szkole prowadziły nauczycielki religii: p. Elżbieta Pilecka, p. Ewa Dobrzycka i p. Anna Rutkowska oraz opiekunka szkolnego wolontariatu p. Renata Pączkowska.