Przedmioty ogólnokształcące

 Technikum Mechaniczne

•  Biologia

•  Chemia 

•  Edukacja dla bezpieczeństwa

•  Fizyka (kl.I)

•  Fizyka (kl. II)

•  Fizyka (kl. III)

•  Fizyka (kl. IV)

•  Geografia 

•  Historia 

•  Historia i społeczeństwo

•  Informatyka

  Język angielski

•  Język niemiecki

•  Język polski 

•  Język rosyjski

•  Matematyka 

•  Podstawy przedsiębiorczości

•  Wiedza o kulturze 

•  Wiedza o społeczeństwie

•  Wychowanie fizyczne

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

 Biologia

 Chemia

 Edukacja dla bezpieczeństwa

•   Fizyka

 Geografia 

 Historia 

 Informatyka

•  Język angielski

•  Język polski

•  Matematyka

•  Podstawy przesiębiorczości

•  Wiedza o społeczeństwie

•  Wychowanie fizyczne

 

Przedmioty zawodowe

Technikum Mechaniczne

♦  technik mechanik

 

•  Bezpieczeństwo i higiena pracy

 Działalność gospodarcza

  Język angielski zawodowy

 Eksploatacja maszyn i urządzeń

  Podstawy konstrukcji maszyn

  Pracownia podstaw konstrukcji maszyn

•  Pracownia projektowania procesów produkcji (M. 17 i M. 19)

•  Technologia obróbki skrawaniem (M.19)

  Technologia z materiałoznawstwem (M.17)

  Technologia z materiałoznawstwem (M.19)

•  Układy sterowania i regulacji (M.17 i M.19)

•  Zajęcia praktyczne (M.17) wydział mechaniczny

•  Zajęcia praktyczne (M.19) wydział mechaniczny

•  Praktyki zawodowe (M.17) wydział mechaniczny

 Praktyki zawodowe  (M.19) wydział mechaniczny

 

 

♦   technik mechatronik

 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

  Działalność gospodarcza

•   Podstawy mechatroniki

•   Pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych

   Pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych (wydział mechaniczny)

   Pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych

•   Technologie i konstrukcje mechaniczne

   Urządzenia i systemy mechatroniczne

•    Język angielski zawodowy

    Pracownia Programowania Urządzeń i Systemów Mechatronicznych

 

 

♦  technik pojazdów samochodowych

 

 Działalność gospodarcza

•  Bezpieczeństwo i higiena pracy

 Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

 Język angielski zawodowy

•  Podstawy konstrukcji maszyn

 Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

 Pracownia organizacji obsługi pojazdów samochodowych

  Pracownia podstaw konstrukcji maszyn

  Pracownia elektrotechniki i elektroniki

 Przepisy ruchu drogowego

   Silniki pojazdów samochodowych

 •  Zajęcia praktyczne - wydział mechaniczny

•   Zajęcia praktyczne - wydział samochodowy

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

 

 ♦   mechanik pojazdów samochodowych

 

•  Bezpieczeństwo pracy

•  Budowa pojazdów samochodowych

 Działalność gospodarcza

  Eksploatacja pojazdów samochodowych

•  Język angielski zawodowy

   Podstawy konstrukcji maszyn

•  Pracownia elektrotechniki i elektroniki

  Pracowania podstaw konstrukcji maszyn

  Przepisy ruchu drogowego

  Zajęcia praktyczne wydział mechaniczny

•   Zajęcia praktyczne - wydział samochodowy

 

 ♦   elektromechanik pojazdów samochodowych

 

•  Bezpieczeństwo pracy

•  Budowa pojazdów samochodowych

•  Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

  Działalność gospodarcza

•  Język angielski zawodowy

  Podstawy elektrotechniki i elektroniki

  Podstawy konstrukcji maszyn

   Pracownia elektrotechniki i elektroniki

  Pracowania podstaw konstrukcji maszyn

  Przepisy ruchu drogowego

  Zajęcia praktyczne wydział mechaniczny

•  Zajęcia praktyczne - wydział samochodowy

 

 ♦    blacharz samochodowy

 

 Bezpieczeństwo pracy

•  Budowa pojazdów samochodowych

 Działalność gospodarcza

 Podstawy konstrukcji maszyn

  Pracowania podstaw konstrukcji maszyn

•  Podstawy technik wytwarzania

•  Technologia napraw blacharskich

  Zajęcia praktyczne - wydział mechaniczny

  Zajęcia praktyczne - wydział samochodowy