Do pobrania:

 Przydział  wychowawstw w roku szkolnym 2016/2017

 Terminy praktyk w roku szkolnym 2016/2017

 Terminarz rozliczenia godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2016/2017 

Zespoły zadaniowe oraz dodatkowe czynności nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 w ZSM CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

Apele i uroczystości szkolne w roku szkolnym 2016/2017

 

 Materiały szkoleniowe dla członków zespołów egzaminacyjnych maj - czerwiec 2017

- nowa formuła egzaminu

- stara formuła egzaminu

 

 


 

 

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

 

CZERWIEC

 

 1.06. (czwartek)– Dzień Dziecka z Mechaniakiem.

5.06. (poniedziałek) – godz. 15.00 (aula) – szkolenie dla członków zespołów

nadzorujących egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła).

 5.06. (poniedziałek) godz. 15.30 (aula) - zebranie rady pedagogicznej.

 12-13.06. (poniedziałek - wtorek) – egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
(stara formuła).

 14.06. (środa) - ostateczny termin wystawiania ocen z przedmiotów i zachowania.

 14.06. (środa) termin składania:

  1. sprawozdań z pracy zespołów, organizacji i innych agend szkoły;

  2. kart samooceny pracy za II półrocze;

  3. sprawozdań z realizacji programów naprawczych (nauczyciele, którzy tworzyli takie programy).

 20.06. (wtorek) – egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

 

 21.06. (środa) - godz. 15.30 (aula) - zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja uczniów
 
za r. szk. 2016/2017.

 

 21.06. (środa) – termin składania oświadczeń o stopniu realizacji podstawy programowej.

 

 22.06. (czwartek) - godz. 12.00 (aula) - zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy
w r. szk. 2016/2017.

 

 23.06. (piątek)godz. 9.00 - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

 

 29.06. (czwartek) – godz. 10.00 - posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.

 

 20.06. (wtorek) - 6.07. (czwartek) – egzaminy praktyczne potwierdzające
kwalifikacje 
w zawodzie.

 

  

Archiwum:

październik

listopad

grudzień

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj