Prezydium Rady Rodziców 2016/2017

 

DSC00889

 

 

 Przewodniczący Rady Rodziców - Mirosław Lewicki

                                Zastępca przewodniczącegoAnna Szydłowska                                

Zastępca przewodniczącego - Monika Rutkowska

Sekretarz - Agnieszka Kulmaczewska

Skarbnik - Katrzyna Leszczyńska

Członek Prezydium Rady Rodziców - Jelena Doroszkiewicz-Fiedoruk

Członek Prezydium Rady Rodziców - Sławomir Lul

Komisja rewizyjna:

  • Przewodniczący Komisji - Ewa Kiwaczycka
  • Leszek Fiedorowicz
  • Bożena Wiszniewska

 

   Rada Rodziców jest samorządowym przedstawicielem rodziców współdziałającym z dyrekcją Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2, Radą Pedagogiczną, organami nadzorującymi szkołę oraz organizacjami i instytucjami, w zakresie realizacji zadań szkoły.

   Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Rodziców określone są w Statucie ZSM - CKP Nr 2 w Białymstoku oraz w regulaminie Rady Rodziców. 

   Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2

w Białymstoku określa ordynacja wyborcza.

Adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Dokumenty:

•   Regulamin Rady Rodziców

•   Ordynacja wyborcza do Rady Rodziców

•  Plan pracy Rady Rodziców

 


 

 Opłaty za internat, wyżywienie, obiady (do 10 każdego miesiąca) prosimy wpłacać
 na nr konta 65 1240 1154 1111 0010 3578 7359

Wpłaty na Radę Rodziców i Fundusz Pomocy Szkoły
nr konta 87 1500 1344 1213 4002 8779 0000

 


 Skład Rady Rodziców 2016/2017

 

Lp. Klasa Imię i nazwisko Wychowawca
 1.  1 mem  Magdalena Karpusiewicz  Anna Całpińska
 2.  1 ms  Katarzyna Nejfeld Elżbieta Fidziukiewicz
 3.  1 t1  Stanisław Matan Agnieszka Cywoniuk
 4.  1 t2  Agnieszka Obuchowska  Leszek Szczesiul
 5.  1 tm1  Katarzyna Leszczyńska Danuta Laskowska
 6.  1 tm2  Jelena Doroszkiewicz-Fiedoruk Urszula Grygoruk
 7.  1 ts1  Monika Nazaruk  Dorota Paluch 
 8.  1 ts2  Cezary Niewiarowski Agnieszka Rasińska
 9.  1 ts3  Katarzyna Godlewska Aleksander Taranta
 10.  2 em  Izabela Modzelewska Tomasz Długołęcki
 11.  2 ms  Jadwiga Łupińska Janusz Jagusiak
 12.  2 t1 Anna Dunikowska Szymon Surmacewicz
 13.  2 t2 Ryszard Więckowski Ewelina Jaworowska
 14.  2 tm1 Grażyna Jarmoc Agata Tarsiuk
 15.  2 tm2 Leszek Fiedorowicz Joanna Suszczyńska 
16.   2 ts1 Miron Mirosław Łukjaniuk Anna Kwasowska
17.  2 ts2 Beata Komorowska Elżbieta Gudel
18.  2 ts3 Grzegorz Mielech Ewa Szymańczuk
19.  3 bl Adam Oracz Lucja Ryńska
20.  3 em Jolanta Akonom Jan Domagała
21.  3 ms Bożena Niewiarowska Andrzej Krzymowski 
22.   3 t1 Bożena Klejbuk  Jadwiga Apoń 
23.  3 t2 Adam Horczak  Piotr Jelski
24.   3 tm1 Sławomir Marczuk  Anna Rutkowska 
25.   3 tm2 Monika Rutkowska  Marta Babienko
26.   3 ts1  Alina Szubzda Jolanta Dębkowska
27.  3 ts2

Agnieszka Kulmaczewska,

Sławomir Lul

Krzysztof Topolański 
28. 3 ts3 Anna Woroszyło  Andrzej Nowacki 
29.  3 ts4  Renata Jankowska  Wiesława Wawrzyńska
30.  4 t1 Bożena Wiszniewska  Agata Radzajewska 
31. 4 t2  Ewa Kiwaczycka  Dariusz Kuźmicki
32. 4 tm1  Joanna Gołębiewska Emilia Andruczyk 
33.  4 tm2  Anna Szydłowska  Renata Pączkowska
34.  4 ts1 Mirosław Lewicki Jacek Sierocki 
35. 4 ts2  Maria Maciorowska Wiesław Wojtach
36.  4 ts3  Grzegorz Adamczuk  Jakub Jakubiec 
37.  4 ts4 Edyta Duchnowska  Agnieszka Trzasko