Opłaty za internat i wyżywienie  do 10 dnia każdego miesiąca,

opłaty za obiady - do 1 dnia każdego miesiąca

prosimy wpłacać na konto nr:

 65 1240 1154 1111 0010 3578 7359

 

Wpłaty na Radę Rodziców i Fundusz Pomocy Szkoły

Nr konta 87 1500 1344 1213 4002 8779 0000

 

Do pobrania:

Przydział  wychowawstw w roku szkolnym 2016/2017

 


 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

CZERWIEC

 1.06. (czwartek)– Dzień Dziecka z Mechaniakiem.

5.06. (poniedziałek) – godz. 15.00 (aula) – szkolenie dla członków zespołów nadzorujących egzamin

potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła).

 5.06. (poniedziałek)– godz. 15.30 (aula) - zebranie rady pedagogicznej.

 12-13.06. (poniedziałek - wtorek) – egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 
(stara formuła).

 14.06. (środa) - ostateczny termin wystawiania ocen z przedmiotów i zachowania.

 20.06. (wtorek) – egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

 21.06. (środa) - godz. 15.30 (aula) - zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja uczniów
 
za r. szk. 2016/2017.

 22.06. (czwartek)godz. 12.00 (aula) - zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy 

w r. szk. 2016/2017.

 23.06. (piątek) – godz. 9.00 - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

 20.06. (wtorek) - 6.07. (czwartek)– egzaminy praktyczne potwierdzające 
kwalifikacje 
w zawodzie.

  

 

 

 

 

 


   uks_logoUczniowski Klub Sportowy  „Mechaniak” w Białymstoku zwraca się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie na rzecz naszego stowarzyszenia 1% podatku dochodowego.
   Państwa wsparcie w postaci 1% w wielkim stopniu pomaga nam w organizacji życia sportowego naszych sekcji, w których trenuje ponad 120 uczniów Zespołu szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku. Dzięki wpłatom mogliśmy zorganizować wiele ciekawych imprez sportowych, ubrać członków sekcji w stroje sportowe, jak również zakupić sprzęt sportowy z przeznaczeniem na cele statutowe Klubu.
   Jednocześnie w imieniu sportowców oraz wszystkich członków UKS „Mechaniak” dziękujemy za pomoc jakiej udzieliliście nam w ubiegłych latach.
Wszystkie  informacje dotyczące naszego Klubu oraz wpłat 1% dostępne są na stronie internetowej www.uks.mechaniak.com.pl w zakładce – 1% PODATKU