Chcesz poszerzyć swoją wiedzę lub rozwinąć własne zainteresowania?

                                                       Poszukujesz pomysłu na spędzanie wolnego czasu?

 images

       Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych:

 

 

Koła zainteresowań

1. Kabaret szkolny

Joanna Suszczyńska

2. Koło języka angielskiego

Ewelina Jaworowska

4. Szkolne koło PCK

Elżbieta Cieszkowska

5. Koło fizyczne

Ewa Szymańczuk

6. Młodzieżowa orkiestra dęta

Franciszek Mocarski

7. Piłka koszykowa

Jakub Jakubiec

8. Piłka ręczna

Tomasz Długołęcki

9. Piłka siatkowa 

Krzysztof Topolański

10. Piłka nożna, futsal

Marek Bezubik

11. Trójbój siłowy

Radosław Piktel

12. Sekcja lekkoatletyczna

Andrzej Nowacki

13. Sekcja łyżwiarstwa, tenis

Radosław Piktel

14. Wolontariat

Renata Pączkowska

15. Koło mechatroniki

Tomasz Dziekoński

16. Koło młodego wynalazcy

Andrzej Krzymowski

17. Koło młodego konstruktora 

Wojciech Szoka

18. Koło przyjaciół biblioteki 

Luiza Godlewska, Ewa Zyskowska

 

 

Udział w wybranych zajęciach pozalekcyjnych przygotowuje do udziału w konkursach i olimpiadach:

- z zakresu wiedzy ogólnokształcącej:

•   Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

•   Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

 • •   Ogólnopolski konkurs chemiczny "Alchemik"

•   Ogólnopolski konkurs ekologiczny "EkoPlaneta"

•   Ogólnopolski Konkurs geograficzny "GeoPlaneta"
•   
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
•   
Olimpiada Wiedzy Biblijnej

•   Mistrzostwa Białegostoku w Ortografii

•   konkurs matematyczny KANGUR

•   konkurs fizyczny LWIĄTKO, EUREKA

•   zawody "Sprawni jak żołnierze"i inne

 

-  z zakresu wiedzy technicznej:

 

•   Olimpiada Wiedzy Technicznej

•   Olimpiada Innowacji Technicznej

•   Olimpiada o Wynalazczości

 • •   Olimpiada Wiedzy Elektryczno- Elektronicznej
  •   Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra" 

 •  

-  z zakresu motoryzacji: 

 • •   Olimpiada Techniki Samochodowej
  •   Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

 •  •   konkurs motoryzacyjny „Castrol” Professional Academy 2011”

 •  •   konkurs o tytuł „Złota rączka - najlepszy uczeń na zajęciach z obróbki ręcznej”

 •  

  -  z zakresu sportu:

   
  • •  Turniej w Unihokeja
   •  Zawody Strzeleckie

  •  

 •  

 •  


   

pobrane

 

 

W dniu 12 grudnia 2015 roku uczniowie z drugich klas technikum reprezentowali szkołę w Ogólnopolskich zawodach robotów Bionikalia 2015, które odbyły się na wydziale Elektroniki i Technik informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Organizatorem Ogólnopolskich zawodów robotów LEGO jest Koło Naukowe Robotyki ”Bionik”, działające pod patronatem Zespołu Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W tym roku zawodnicy zmierzyli się w trzech konkurencjach: LEGO Follow the Line, LEGO Sumo oraz LEGO Sumo eXtreme. W zawodach zostały wystawione dwa roboty składane przez zespół w składzie: Sadowski Kamil, Stankiewicz Tomasz, Pukszta Dawid, Węglicki Artur, Wyszyński Marcin, Piechowski Rafał, Dec Mateusz. Budowali oni roboty w ramach koła robotyki. Konstrukcje brały udział w konkurencji SUMO Light i były zbudowane z zestawów LEGO EV3. Był to debiut tych uczniów i udało im się dojść do finałów tych zawodów. Uczniowie nie zamierzają na tym zaprzestać i będą startować w kolejnych zawodach robotyki. Koło robotyki prowadzi Pan inż. Piotr Chilkiewicz.

 

 

 

 

   

images_1


 

 

Zajęcia grantowe w roku 2013 były realizowane pod hasłem:

 

"O tożsamość każdego z nas"

 

Białostockie talenty XXI wieku „Młodzi innowatorzy"

opiekun- Tomasz Dziekoński

   Rozwijanie zainteresowań związanych z mechatroniką. Rozwijanie pasji młodych wynalazców. Realizacja innowacyjnych projektów technicznych i przygotowanie do olimpiad technicznych. Pomoc uczniom w celu umożliwienia im osiągania sukcesów na miarę ich możliwości. Wychowywanie Białostockich Talentów XXI wieku. Zachęcanie uczniów do rozwijania swoich uzdolnień. Zwiększenie atrakcyjności nauki w szkole poprzez innowacyjne formy pracy z uczniem zdolnym. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, rozwijania zdolności psychofizycznych uczniów, integrowanie środowiska uczniowskiego
i kształtowanie charakteru.

    Są to zajęcia pozalekcyjne, realizowane w szkole, zakładach pracy lub na Politechnice. Zajęcia są prowadzone dla grupy ok. 15 osób. W ramach zajęć uczniowie projektują układy mechatroniczne, układy sterowania, przygotowują się do udziału w Olimpiadach Technicznych. M.in. uczniowie koła zajęli 1 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w kategorii mechatronika, wygrali Konkurs Mechatroniczny w Olsztynie, biorą udział w etapach okręgowych Olimpiad związanych z elektroniką i elektrotechniką tj. OWT czy Euroelektra. Realizowane są projekty praktyczne na Olimpiadę Innowacji Technicznej, gdzie w ubiegłym roku 2 uczniów zostało laureatami, a 4 finalistami.

    Zajęcia odbywają się w semestrze 1 raz w tygodniu przez 1 godz. Dodatkowo planowane są zajęcia na Politechnice Białostockiej, korzystając z ich bazy dydaktycznej oraz w zakładach pracy w celu pokazania wykorzystania praktycznego danej wiedzy. Przykładem lat ubiegłych planowany jest wyjazd edukacyjny 4 dniowy na południe Polski, gdzie uczniowie mogliby zwiedzić w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne takich zakładów jak FIAT Auto Poland czy Opel w Gliwicach. Planowany jest też wyjazd na targi Automaticon w Warszawie lub HAP EXPO i ROBOTShow w Sosnowcu.

 

 

Białystok rodzinie – wspólna troska"

Dzielenie się talentem – młodości fundamentem.
Kabaret szkolny formą spędzania wolnego czasu.

opiekun - Joanna Suszczyńska

 

    Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych CKP im. Św. Józefa w Białymstoku, a zwłaszcza do młodzieży uzdolnionej aktorsko, muzycznie, artystycznie, która szuka ciekawego sposobu na spędzanie czasu wolnego i pragnie dzielić się swoimi talentami. Do tej pory uczniowie do kabaretu szkolnego byli rekrutowani podczas castingów, o których dowiadywali się z ogłoszeń umieszczanych na terenie szkoły oraz stronie internetowej ZSM. Najbardziej motywująco działają jednak odbywane występy, po obejrzeniu których, młodzież sama z siebie wyraża chęć uczestniczenia w tego typu zajęciach. Możliwość wystąpienia na scenie i zaprezentowania talentu młodzi ludzie traktują jako przywilej.

Projekt będzie realizowany od lutego do grudnia 2013 r.

Spotkania 2 razy w tygodniu: w ramach zajęć pozalekcyjnych po dwie godziny lekcyjne lub częściej, w zależności od potrzeb, terminy do uzgodnienia z wybraną grupą młodzieży.

Sposób realizacji: próby, spotkania instruktażowe, ćwiczenia dykcji, modulowanie głosu, gra słowna, mowa ciała, mimika, ćwiczenia z fragmentami scenariusza, przygotowanie scenografii, próby z całością tekstu, wyjścia na spektakle teatralne, organizowanie happeningów mających na celu przełamywanie nieśmiałości i tremy, budowanie otwartości.

Najbardziej zależy nam na:

 • -  odkrywaniu i promowaniu talentów wśród naszej młodzieży;

 • -  pokazaniu rodzicom wielu konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu, które szkoła proponuje swoim uczniom;

 • -  ukazaniu sposobów motywowania uczniów oraz skutków pozytywnego zaangażowania w pracę z młodzieżą;

 • -  ukazaniu rehabilitującego działania tego typu zajęć poprzez pozytywne wzmacnianie młodzieży np. budowanie poczucia własnej wartości, unikanie sytuacji sprzyjających uzależnieniom, stwarzanie warunków sprzyjających odnalezieniu się w środowisku rówieśniczym

 • -  prezentacji własnych dokonań szerokiemu gronu odbiorców: rodzicom, uczniom, nauczycielom wychowawcom.

 

 

Białystok rodzinie – wspólna troska"

„Zdrowy styl życia w internacie"
-
opiekun - Elżbieta Jóźwik

   Rozwijanie umiejętności prospołecznych, interpersonalnych, komunikacyjnych, promowanie zdrowego stylu życia, podniesienie sprawności fizycznej, wszechstronny rozwój wychowanków poprzez kształtowanie ich ambicji, doskonalenie wyrobionych nawyków i poszerzanie zainteresowań, pozytywne wpływanie na samopoczucie i zdrowie, rozładowanie stresu i napięcia, poprawne relacje z rówieśnikami.

   Zajęcia prowadzone raz w tygodniu na siłowni szkolnej dla grupy 10 –osobowej. Są wyjścia z grupą na zajęcia 60-minutowe na lodowisku MOSiR, ul.11listopada 28 w Białymstoku oraz na pływalni .

 


 

 W  2012 roku realizowane były różnorodne zajęcia finansowane przez Urząd Miejski w Białymstoku.

 

Biegaj z nami - Andrzej Nowacki

Pływanie to zdrowie - Tomasz Dziekoński

Koło mechatroniki - Tomasz Dziekoński

Siatkówka sposobem na życie - Krzysztof Topolański

Idź wyprostowany, wśród tych, co na kolanach - odkrywanie własnej tożsamości - Elżbieta Jóźwik

Otwarte lodowiska - Magdalena Brzeska

Wrzuć nałóg do kosza - Jakub Jakubiec

Redagujemy szkolną stronę internetową - Ewa Zyskowska

Kulturystyka formą rekreacji - Artur Śliwka  

Odpowiedzialność za drugiego człowieka - zajęcia profilaktyczne płodowy zespół alkoholowy FAS - Monika Remża

Nie jesteśmy identyczni - Iwona Baczyńska-Banaszczyk

Jak stać się liderem, czyli trening rozwoju osobistego - Iwona Baczyńska-Banaszczyk

Czytam i uczę się lepiej, szybciej, łatwiej - Elżbieta Cieszkowska