Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi warunków ubezpieczenia uczniów, które znajdują się w zakładce Ubezpieczenie w menu UCZNIOWIE.

Informacja o ubezpieczeniu w roku szkolnym 2016/2017

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS

Postanowienia dodatkowe i odmienne od ogólnych warunków ubezpieczenia EDU PLUS