MATURZYSTO !!!

 

     Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz  z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!

 

    Prezes Agencji Nieruchomości realizuje z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BRE Banku SA, Fundacją BGK oraz innymi instytucjami, które przystąpiły do realizacji Programu ogłasza:

 

Program Stypendiów Pomostowych 2016/2017

 

     Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 

 • •  zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
 • •  zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • •  mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • •  pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w regulaminie programu);

 

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

 

 • •  pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
  lub
 • •  jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
  lub
 • •  jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
  lub
 • •  ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

 

Termin złożenia wniosku on-line upływa 18 sierpnia 2017 r. (do godz. 16:00)

 

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.

 

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 r., do godziny 16.00.

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie na stronie  http://www.stypendia-pomostowe.pl

 

Informacji o Programie udzielają:

 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości                                              Agencja Nieruchomości Rolnych

 

Adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29,                                                Oddział Terenowy w Olsztynie

 

Tel. (0-42) 632-59-91; 631-95-58                                                          Filia w Suwałkach, ul. Sportowa 22

 

Fax: (0-42) 630-27-81                                                                                             16-400 Suwałki 

 

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.                                                                                       Tel. 87 562 79 97

 

 

STYPENDIA NA I ROK STUDIÓW

 

 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia w 2016/2017 roku zamierza przyznać 600 stypendium, każde w wysokości 5000 złotych.

 

 

      Do ubiegania się o stypendium akademickie uprawniony jest student, który spełnia łącznie następujące warunki: zdał egzamin maturalny w 2015 roku lub 2016 roku, w roku akademickim 2016/2017 został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje studia na polskiej uczelni akademickiej. Uczelnia ta musi prowadzić studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku, pochodzi z miasta lub wsi do 30 tys. mieszkańców, średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2015 r. 1110 PLN, posiada obywatelstwo polskie.

 

O PRZYZNANIU STYPENDIUM decyduje m. in. kolejność potwierdzenia wniosków.

 

Więcej na www.fejj.pl lub u pedagogów szkolnych (pokój nr 19, bud. A)

Zopbacz plakat

 

 


 

Stypendia na rok szkolny 2015/2016

 

Stypendium Prezydenta Miasta za wyniki i osiągnięcia w nauce:

   Pismo w sprawie przyznawania stypendium

•   Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce

więcej informacji na stronie urzędu Miasta

 

Stypendium Prezydenta Miasta w dziedzinie twórczości artystycznej:

   Pismo w sprawie przyznawania stypendium 

•   Wniosek o przyznanie stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej

w ięcej informacji na stronie Urzędu Miasta 

  

Stypendium Prezydenta Miasta za innowacyjną myśl techniczną:

   Pismo w sprawie przyznawania stypendium 

  Wniosek o przyznanie stypendium za innowacyjną myśl techniczną

więcej informacji na stronie Urzędu Miasta

 

Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014" - poddziałanie 9.1.3 POKL:

  informacja o stypendium na stronie Marszałka Województwa Podlaskiego

•  wniosek o przyznanie stypendium

 

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

informacja o stypendium Prezesa Rady Ministrów

•  wniosek o stypendium

 

Stypendium Ministra Właściwego ds. Oświaty i Wychowania:

•  informacja o stypendium Ministra Właściwego ds. Oświaty i Wychowania

•  wniosek o stypendium

 

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2

•  regulamin przyznawania stypendium

 

Stypendium pomostowe dla maturzystów - więcej informacji i pedagogów

•  Informacje