GRAFIK PRACY ZESPOŁU PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO 

 

oraz DORADCY ZAWODOWEGO 

 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

 

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

mgr Iwona Baczyńska-Banaszczyk

 

8:00-12:00

 

12:00-16:00

 

8:00-12:00

 

11:30-15:30

 

8.00-12:00

 

mgr Monika Remża

 

11:30-15:30

 

8:00-12:00

 

12:00-16:00

 

8:00-12:00

 

11:30-15:30

 

mgr Aneta Malinowska - Sztrubel

 

8.30 - 13.30

8.30 - 12.30

8.50 - 13.30

10.45 - 13.45

8.30 - 11.30

 

Obowiązuje od 01.09.2016

 

 Kontakt: tel. (85) 651-34-79  wew. 34

 

Zadania pedagoga i psychologa w szkole 


 

 Drodzy Rodzice!

     Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy przy rozwiązywaniu problemów i trudności wychowawczych z młodzieżą. Oferujemy możliwość konsultacji indywidualnych, jak również uczestnictwa w warsztatach o charakterze profilaktycznym. 

 Zespół pedagogiczno-psychologiczny

 Iwona Baczyńska-Banaszczyk

 Monika Remża

 


 

SZANOWNY UCZNIU!

 Do pedagoga, psychologa szkolnego może zgłosić się każdy uczeń. Nie jest potrzebne do tego żadne skierowania od wychowawcy/nauczyciela. Możesz przyjść, jeżeli pojawią się u Ciebie:

 

 • ♦   kłopoty z nauką, koncentracją i przystosowaniem do życia szkolnego,

 • ♦   kłótnie i nieporozumienia,

 • ♦   konflikty w grupie i między kolegami,

 • ♦   dokuczanie, odrzucenie, przemoc,

 • ♦   miłość i inne skomplikowane uczucia,

 • ♦   różne pytania i wątpliwości,

 • ♦   konflikty z dorosłymi,

 • ♦   kłamstwo, nieuczciwość, niesprawiedliwość,

 • ♦   uczucia z którymi sobie trudno poradzić,

 • ♦   lęk, wstyd, poczucie zagrożenia, bezradność, niepokój o siebie i o innych,

 • ♦   problemy rodzinne – przemoc domowa, złe traktowanie, zaniedbanie, porzucenie, rozwód, wyjazd rodziców za granicę, uzależnienia, choroba przewlekła, choroba umysłowa,

 • ♦   objawy fizycznego i psychicznego wyczerpania, osłabienie, senność, lęki,

 • ♦   zmienność nastroju, złość, zachowania agresywne, lękowe, niepokój i wiele innych.

 •  
 •  


   

RODZICU, UCZNIU, NAUCZYCIELU!

Potrzebujesz pomocy? Tu znajdziesz kontakty do profesjonalnych instytucji świadczących pomoc młodzieży i rodzinom.

INSTYTUCJE wspierające młodzież, rodziców oraz szkołę: 

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1

Białystok, ul. Piotrkowska 2 tel. 85 744 53 50
 http://www.poradnia.bialystok.pl 

 2. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi
Białystok, ul. Mickiewicza 31/2 tel. 85 732 86 66
http://www.sppp.bialystok.pl/

 3. Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii (MOKiT)

Białystok, ul. ul.Nowogródzka 5/1 tel. 85 6750387
http://www.ddps.rsi.com.pl/?mlodziezowy-osrodek-konsultacji-i-terapii,8

 4. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji ETAP

Białystok, ul. Włókiennicza 7 tel. 85 744 52 24
www.stowarzyszeniedroga.pl

 5. Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna Stowarzyszenia MONAR

Białystok, ul. Berlinga 8 tel. 85 651 65 64

 www.monarbialystok.pl 

 6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OiK)

Białystok, ul. Włókiennicza 7 tel. 085 744 50 27 lub 28

 http://mopr.bialystok.pl/osrodek_interwencji_kryzysowej.html

 7. Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny

 Białystok, ul. Gajowa 79 tel. 85 6525494

  http://klanza.bialystok.pl/?page_id=229

 8. Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży "Eureka" 

 Białystok, ul. Wesoła 17/1 tel.85 74 22 788,

 www.eurekapsychiatria.pl

 9.Integra - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukcji

 Białystok ul. Warszawska 34 tel. 608 686 376

http://www.pracowniaintegra.pl 

 


 

SZANOWNI RODZICE, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE!

 

DBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

 

      Bezpieczeństwo w Sieci to sprawa niezwykle istotna. Internet jest jednym z podstawowych źródeł informacji i komunikacji. Jest narzędziem wartościowym i potrzebnym, jednak wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii zwiększa się skala zagrożeń, do których możemy zaliczyć:

 

-  niebezpieczne kontakty,
-  niebezpieczne treści,
- cyberprzemoc,
- uzależnienie od Internetu,
- cyberprzestępstwa.

 

   

 

      W kwietniu uczniowie 7 klas trzecich oraz klasa 2tm2 wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku p. Marcina Szargieja. Spotkania zorganizowała Iwona Baczyńska-Banaszczyk w ramach akcji „Dni Bezpiecznego Internetu w Mechaniaku". Zajęcia „Zagrożenia związane z korzystaniem z komputera i Internetu (uzależnienia od komputera, urządzeń mobilnych i Internetu, cyberprzemoc)” miały na celu zwrócenie uwagi na „ciemną” stronę Sieci, czyli na pokusy i zagrożenia czyhające na jej użytkowników. 

      Często można usłyszeć o niebezpieczeństwie dotyczącym namierzaniu kogoś przez Internet, o zawieraniu tragicznie kończących się znajomości albo utracie dużej ilości pieniędzy na produkty, które nigdy nie dotarły do klienta. Niebezpieczeństwo niosą także gry komputerowe. Analizując gry można zauważyć, że emanują one niezwykłym okrucieństwem. Ukazując przemoc, zniszczenie, żeby grać i wygrać trzeba niszczyć i zabijać. W ten sposób kaleczona jest sfera emocjonalna młodego człowieka. 

     Internet jest pomocnym narzędziem w rozwiązywaniu różnorodnych zadań i problemów w pracy i szkole. Nie tylko ułatwia naukę, umożliwia zdobywanie informacji, wymianę poglądów, relaksu, ale jest także kopalnią wiedzy. Przy gwałtownym rozwoju narzędzi informatycznych należy również uświadomić sobie zjawiska negatywne związane z jego używaniem. Powinni na nie zwrócić uwagę szczególnie nauczyciele i rodzice, ale także młodzież. 

     Zapraszam do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dot. bezpieczeństwa w  Interenecie

 

  https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy

 

  http://www.saferinternet.pl/pl/

 

 http://fdds.pl/oferta/pomoc-telefoniczna/

 


 

 

 „Depresja- porozmawiajmy o niej”

 

Światowy Dzień Zdrowia w 2017 roku przebiega pod hasłem: „Depresja porozmawiajmy”. 

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk, we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpienia psychicznego i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. Źródło -http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=186&w

Depresja jest chorobą. Można jej zapobiegać i można ją leczyć.

 Czynniki ryzyka depresji u nastolatków:

stany lękowe, zaburzenia zachowania, nadużywanie substancji psychoaktywnych, zaburzenia odżywiania się,

 • wiek- końcowa faza okresu dojrzewania (15- 19 lat),

 • stresujące wydarzenia życiowe,

 • niska samoocena, słaba samokontrola, brak kompetencji społecznych,

 • rozwód, separacja lub poważne konflikty między rodzicami,

 • dysfunkcyjny system wychowawczy,

 • ubogie relacje z rówieśnikami,

 • obniżenie osiągnięć szkolnych, trudności w nauce,

 • zmiany hormonalne w okresie pokwitania, zaburzenia snu.

 

Objawy depresji u dzieci i młodzieży 

 Na poziomie wewnętrznym: 

smutek, rozpacz,

 • poczucie beznadziejności,

 • pustka wewnętrzna,

 • lęk, niepokój,

 • niska samoocena,

 • niewiara we własne siły, brak poczucia sensu życia,

 • nuda,

 • brak wiary w przyszłość,

 • poczucie osamotnienia,

 • zagubienie,

 • słaba tolerancja na frustracje,

 • chwiejność emocji od euforii do rozpaczy,

 • gniew, złość

 

Na poziomie zachowania się: 

 bóle głowy,

 zaburzenia łaknienia,

 • izolacja od otoczenia,

 • ciągłe zmęczenie,

 • niechęć do aktywności,

 • nie wywiązywanie się z obowiązków,

 • brak dbałości o wygląd, higienę,

 • brak zainteresowania otoczeniem, życiem,

 • roztargnienie, rozproszenie,

 • ucieczka do świata fantazji, Internetu,

 • odurzanie się alkoholem, narkotykami, lekami,

 • niepokój ruchowy,

 • złośliwość wobec otoczenia,

 • drażliwość, dysforia, napady wściekłości,

 • samookaleczanie się, próby samobójcze, samobójstwa dokonane.

 


SZANOWNI RODZICE !!! 

 

Program edukacyjny "ARS - czyli jak dbać o miłość?"

 

 Ulotka dla rodzica - do pobrania

Plakat - do pobrania

 

 


 

 Zobacz również:  

Cele Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

PRZYCHODZI UCZEŃ DO PRAWNIKA... - poradnik prawny dla młodzieży ponadgimnazjalnej

policja      W październiku uczniowie 11 klas drugich mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego p. Adama Korzińskiego z Komendy Miejskiej Policji.

      Policjant przedstawił uczniom na czym polega praca policyjnych spottersów na stadionach podczas meczów, poruszył istotne kwestie związane m.in. z bezpieczeństwem podczas imprez masowych, przestępstwem stalkingu, ochroną prawną ofiar przemocy psychicznej i fizycznej oraz profilaktyką agresji i przemocy psychicznej. Nasi uczniowie mogli przyjrzeć się pracy policjanta w bezpośrednim kontakcie, a także zostali poinformowali jaką ponoszą odpowiedzialność prawną.

      Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie jeszcze w trakcie przerw zadawali pytania indywidualnie oraz omawiali swoje doświadczenia. 

 

Spotkania zorganizowała Iwona Baczyńska-Banaszczyk-pedagog, psycholog.

 

Tekst: Iwona Baczyńska-Banaszczyk 

 


 

 

 UWAGA !!!

 

W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem

 

organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Ministerstwo Edukacji Narodowej już kilka miesięcy temu

 

uruchomiło infolinię, dzięki której bezpłatną pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczyciele.

 

 

 

 


 

 

KAMPANIA SPOŁECZNA

 

pod patronatem Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego i Krajowego Centrum ds. AIDS

 

Czy wiesz, co to jest HIVokryzja?

 

 

To hipokryzja wobec osób zakażonych wirusem HIV. Czym się ona objawia? Z pozoru akceptujemy osoby zakażone, jednak nasze zachowanie zmienia się, gdy dowiadujemy się, że znajdują się one w naszym otoczeniu. Wtedy wykonujemy przysłowiowy krok w tył. Nagle okazuje się, że nie chcemy z nimi pracować, korzystać z tych samych sztućców, podawać ręki. Wynika to oczywiście z niewiedzy. Boimy się tego, czego nie rozumiemy.

 

Największym problemem osób żyjących z HIV nie jest w dzisiejszych czasach samo zakażenie, które można kontrolować lekami i z którym żyje się do późnej starości. Prawdziwym wyzwaniem, przed którym stają osoby zakażone, jest alienacja, której doświadczają, kiedy przyznają się do choroby.

 

Poprzez kampanię „Hivokryzja. Wyleczmy się.” chcemy zmienić to zachowanie. Celem naszego projektu jest wyleczenie ludzi z hipokryzji wobec osób zakażonych wirusem HIV. Główny przekaz kierujemy więc nie do osób zakażonych, a do zdrowych. Edukujemy ich, że największym problemem zakażonych wirusem HIV jest ostracyzm, z którym spotykają się na co dzień ze strony ludzi zdrowych.

 

WIĘCEJ NA : WWW.hivokryzja.pl

 

 

 


 

 

Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania

 

do podręcznikówdla uczniów klas IV

 

lub posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

"Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2015/2016.

 

Więcej informacji uzyskasz klikając poniższy link: wyprawka szkolna rok szkolny 2015/2016

 


 

ODPOWIEDZIALNOŚC PRAWNA – PSYCHOEDUKACJA KLAS PIERWSZYCH

 

         W II semestrze uczniowie wszystkich klas pierwszych zostali objęci zajęciami z obszaru odpowiedzialności prawnej. Zajęcia prowadziła pedagog Iwona Baczyńska-Banaszczyk. W każdej klasie odbyły się dwie lekcje. Podczas pierwszego spotkania uczniowie brali udział w warsztatach dot. odpowiedzialności prawnej jaką ponoszą w codziennym życiu, kim jest osoba małoletnia, nieletnia i młodociana. Pedagog przedstawiła uczniom katalog zachowań traktowanych jako przejawy demoralizacji czyli np. palenie papierosów, wagarowanie, zachowania agresywne, itp., a także jakie przestępstwa to czyny karalne. Nasi pierwszoklasiści mieli okazję do zadawania pytań i poznania uprawnień policji oraz szkoły jako instytucji. Podczas drugiego spotkania uczniom zostaje zaprezentowany oraz omówiony film profilaktyczno-edukacyjny, który powstał przy współudziale policji. Spotkania corocznie cieszą się dużym zainteresowaniem, co obfituje w liczne konsultacje indywidualne.

 

Pedagog Iwona Baczyńska-Banaszczyk koordynuje działania z zakresu projektu „ Szkoła Dobrego Wyboru” (Program STOP PATOLOGIOM) na które składają się zajęcia z obszaru profilaktyki uzależnień i odpowiedzialności prawnej.

 

Iwona Baczyńska-Banaszczyk- pedagog, psycholog

 


 

 

Aktywni Rodzice w profilaktyce uzależnień

 

Współczesne życie stawia przed młodzieżą wysokie wymagania np. egzaminy, klasówki, oceny semestralne, brak perspektyw na realizację swoich planów. To wszystko sprawia, że młodzi ludzie, choć są jeszcze pod opieką rodziców, nie mogą poradzić sobie z wieloma problemami. Wszystko jest dobrze, jeśli młody człowiek ma szansę na spełnienie swoich planów. Jeśli jednak nie widzi przed sobą perspektyw, może popaść we frustrację, co często prowadzi do sięgnięcia po alkohol czy narkotyki. W jakim celu to robi młody człowiek? Otóż jest to niestety najszybsza, ale najbardziej niebezpieczna droga do wywołania określonych odczuć psychicznych, np. do rozładowania napięcia psychicznego lub lęku.

 

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii  -->> pobierz tutaj

 

Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich rodziców. Dla tych, którzy już zetknęli się z używaniem przez dzieci narkotyków, a także dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej, choć nie mają tego problemu. Publikacja ta kierunkowana jest zarówno na zwiększenie wiedzy jak również zwiększenie umiejętności wychowawczych. Porusza m.in. zagadnienia związane ze zjawiskiem odurzania się lekami, używaniem marihuany, „dopalaczy” oraz przeciwdziałaniu im poprzez nawiązywanie poprawnych relacji z dorastającym dzieckiem

 

Adresy internetowe:

 

 http://www.kbpn.gov.pl

 

 http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=110809

 

http://www.narkomania.org.pl 

 

 Pomocy oraz informacji można szukać także:

 Telefony Zaufania

  

 • Narkomania

 

801 199 990

 czynny codziennie

 w godz. 16-21

  Uzależnienia behawioralne (np. hazard, komputer i internet, gry, telefon komórkowy)

 801 889 880

 czynny codziennie

 w godz. 17-22

 

 

Zapraszam: Iwona Baczyńska-Banaszczyk-pedagog szkolny, psycholog (bud. A, pokój nr 19)

 

 


 1 GRUDNIA

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

MECHANIAK dołącza się do obchodów!!

AIDS - zespół nabytego niedoboru (rzadziej upośledzenia) odporności – to końcowe stadium zakażenia HIV, charakteryzujące się bardzo niskim poziomem limfocytów CD4, a więc wyniszczeniem układu immunologicznego (odpornościowego). Skutkiem choroby jest zwiększona zachorowalność na grzybice, nietypowe zapalenia płuc i niektóre formy nowotworów, mogące zakończyć się śmiercią pacjenta. Rocznie na AIDS umiera ok. 2 mln osób. Obecnie na świecie żyje ponad 40 milionów ludzi chorych na HIV/AIDS.

HIV/AIDS to choroba współczesnej cywilizacji, która może dotyczyć każdego bez względu na wiek, wykształcenie czy przekonania. Według Raportu UNAIDS 2012 aż 50% osób zakażonych HIV na świecie nie wie o fakcie swojego zakażenia.

W Polsce statystycznie 3 osoby dziennie dowiadują się o zakażeniu. Jednak wielu Polaków uważa, że zakażenie HIV ich nie dotyczy. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, liczba zdiagnozowanych w Polsce zakażeń HIV to blisko 16 tysięcy. Szacuje się jednak, że z wirusem żyje około 30 - 35 tysięcy osób. Oznacza to, że wiele osób zakażonych o tym nie wie. Liczba badań w kierunku HIV w Polsce systematycznie wzrasta, jednak wciąż wiele osób nie odnosi ryzyka zakażenia HIV do siebie i nie myśli o wykonaniu testu. Tymczasem wczesne wykrycie zakażenia daje szansę na szybkie rozpoczęcie terapii, która przyczynia się nie tylko do poprawy jakości życia, ale także pozwala żyć dłużej.

Co roku Światowy Dzień AIDS, obchodzony jest 1 grudnia.

Raport http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/PZ/Materia%C5%82y%20PZ/Materialy%20prasowe.pdf

http://www.aids.gov.pl/

 

Nasi uczniowie mogą zapoznać się z informacjami o chorobie i wirusie

na I piętrze budynku A oraz u pedagogów.

 

Iwona Baczyńska-Banaszczyk

 


 

Prezentacja do pobrania: 

 

Edukacja w zakresie profilaktyki nikotynowej:

 

Papierosy FAKTY i MITY

 

 


 

Poradnik prawny dla uczniów i rodziców

 

 Obowiązujące przepisy:

 

• Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r.

• Kodeks Postępowania Karnego

• Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku

• Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku

 

Wyjaśnienie pojęć:

Trzy grupy osób objętych wspólną nazwą "nieletni"

(w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania, wieku osób oraz stosowanego środka wychowawczego lub poprawczego – u.p.n):

 

 • - osoby, które nie ukończyły 18 lat w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji

 • - osoby, które dopuściły się czynu karalnego po ukończeniu 13 lat, ale nie ukończyły 17 lat

 • - osoby, wobec których orzeczono środki wychowawcze lub poprawcze, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby 21 lat

 

Młodociany”

Art. 115 § 10 k.k. określa młodocianego jako sprawcę, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania przez sąd w I instancji nie ukończył 24 lat.

 

CZYM JEST DEMORALIZACJA?

Demoralizacja to proces polegający na manifestowaniu różnych negatywnych postaw i zachowań. Zachowania te muszą występować systematycznie – muszą być utrwalone.

Przejawy:

 • - wagary, zaniedbywanie nauki,

 • - niestosowne zachowanie się w szkole/poza nią,

 • - dłuższe przebywanie poza domem bez wiedzy i kontroli opiekunów,

 • - wałęsanie się w towarzystwie zdemoralizowanych kolegów i łączenie się w grupy,

 • - zachowania agresywne, wandalizm,

 • - ucieczki z domu,

 • - picie alkoholu, palenie tytoniu,

 • - używanie narkotyków i innych środków odurzających,

 • - przedwczesne podejmowanie życia seksualnego,

 • - prostytuowanie się,

 • - popełnianie czynów zabronionych.

 

Wobec nieletnich sąd rodzinny może zastosować następujące środki:

 

 • - udzielić upomnienia,

 • - zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia,

 • - ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,

 • - ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia dla nieletniego,

 •  - zastosować nadzór kuratora,
 • - skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym,

 • - orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego,

 • - orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej albo ośrodku szkolno-wychowawczym,

 • - orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym,

 

KOMPETENCJE SZKOŁY:

 • - rozpoznanie sytuacji nieletniego

 • - objęcie nieletniego szczególnym nadzorem wychowawczym (kontrakty)

 • - analiza osiągnięć ucznia, cykliczne spotkania z rodzicami ucznia

 • - zajęcia socjoterapeutyczne

 • - spotkania indywidualne z pedagogiem

 • - skierowanie nieletniego do placówki terapeutycznej/organizacji zajmującej się pomocą rodzinie/Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

 • - powiadomienie Sądu Rodzinnego lub Policji (w sytuacji, gdy wcześniej zastosowane środki okazały się nieskuteczne lub nieletni jest sprawcą czynu karalnego)

 

Prawne aspekty odpowiedzialności

 

Na terenie szkół może dochodzić do zachowań pozaprawnych, które wyczerpują znamiona przestępstwa.

W związku z zaistniałą sytuacją szkoła (dyrektor) ma prawny obowiązek informowania

Policji lub sądu rodzinnego o czynach ściganych z urzędu popełnianych przez uczniów na terenie szkoły lub jej rejonie.

 

Zachowania uczniów, które są czynami ściganymi z urzędu:

 • •   Kradzież

 • •  Rozbój

 • •  Bójka lub Pobicie a uszkodzenie ciała lub naruszenie nietykalności cielesnej

 • •  Bójka

 • •  Pobicie

 

Zatrzymanie ucznia na terenie placówki oświatowej

 

Szkoła informuje rodziców/opiekunów o zatrzymaniu ucznia, jednak funkcjonariusze policji nie mają obowiązku oczekiwać z zatrzymanym w szkole do czasu przyjazdu rodziców/opiekunów.

 

Prawny obowiązek powiadamiania o popełnieniu przestępstwa (u.p.n)

 

Art. 4 § 3 - Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu.

Prawny obowiązek powiadamiania o popełnieniu przestępstwa (k.p.k)

 

Art. 304 § 1 - Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

 

§ 2 - Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuraturę lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw (...) aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA RODZICÓW

WYNIKAJĄCA Z WŁADZY RODZICIELSKIEJ

 • ZGODNIE Z USTAWĄ O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH

    Sąd rodzinny może zobowiązać rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a także do ścisłej współpracy ze szkołą, do której uczęszcza, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną, zakładem pracy, w którym jest zatrudniony oraz lekarzem lub zakładem leczniczym. W przypadku gdy rodzice lub opiekun nieletniego uchylają się od wykonania obowiązków nałożonych na nich przez sąd rodzinny, sąd ten może wymierzyć im karę pieniężną w wysokości od 50 do 1500 złotych.

 

 • ZGODNIE Z KODEKSEM WYKROCZEŃ

    Kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwo lub wykroczenie i wskazującego na demoralizację nieletniego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Z chwilą ukończenia trzynastego roku życia małoletni nabywa tzw. zdolność deliktową. Wyraża się ona w tym, że obowiązujące przepisy prawa przypisują takiemu małoletniemu zdolność działania z rozeznaniem w zakresie czynów niedozwolonych (deliktów), a w następstwie — ponoszenie odpowiedzialności za szkodę spowodowaną danym czynem.

 

Na podstawie materiałów:

 • Poradnik dla kadry pedagogicznej placówek oświatowych LEX LATA”

Redakcja: mł. asp. mgr Robert Ćwikowski

Zespół Prewencji Kryminalnej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

 

Konsultacja: Kuratorium Oświaty w Białymstoku 

 Sąd Rejonowy w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku


PORADNIK DLA RODZICÓW UCZNIÓW
ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
 

 
PREZENTACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW
ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

 SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA

    Przyczyny specyficznych trudności w uczeniu się mają podłoże biologiczne tzn. genetyczne, prenatalne, okołoporodowe lub mogą być nabyte (np. po urazie). Występują one u dzieci w normie intelektualnej.

SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W NAUCE:

   O tym, jakiego rodzaju funkcje są obniżone u danego dziecka informuje opinia o dysleksji sporządzona na podstawie badań psychologiczno- pedagogicznych, wydawana przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne.

DYSLEKSJA ROZWOJOWA:

 • DYSLEKSJA WŁASCIWA - TRUDNOŚCI W CZYTANIU
 • DYSGRAFIA - TRUDNOŚCI W PISANIU DOTYCZACE GRAFICZNEJ STRONY PISMA
 • DYSORTOGRAFIA - TRUDNOŚCI Z OPANOWANIEM POPRAWNEJ PISOWNI

Z dysleksji nie można się wyleczyć, nie można z niej wyrosnąć.

Zostaje z człowiekiem na całe życie. Można nauczyć się z nią sobie radzić.

 

Jak się może objawiać:

1. Przejawy zaburzeń funkcji słuchowych:

· mylenie głosek podobnych brzmieniowo np. z – s, d-t, p-b, w-f

· trudności z dokonywaniem analizy głoskowej i sylabowej,

· trudności z przypomnieniem sobie właściwego słowa.

2. Przejawy zaburzeń funkcji wzrokowych:

· mylenie liter o podobnych kształtach np. b-d, t-l-ł,

· opuszczanie liter lub całych wyrazów w czasie przepisywania lub czytania

· trudności z utrwaleniem poprawnej pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

3. Przejawy zaburzeń funkcji ruchowych:

· wolne tempo pisania,

· niski poziom graficzny pisma ( pismo niekształtne, pismo nieczytelne)

· męczliwość podczas pisania.

4. Przejawy zakłóceń lateralizacji:

· lateralizacja skrzyżowana ( np. praworęczność i lewooczność)

5. Przejawy zaburzeń orientacji przestrzennej:

· trudności z rozpoznawaniem kierunków w przestrzeni i orientacji prawo- lewo,

dół – góra,

· mylenie liter o podobnych kształtach lecz inaczej położonych w przestrzeni

np. b-p, g-d,

· pismo lustrzane.

Zaburzenia w tych obszarach powodują trudności w nauce wielu przedmiotów. Nie dotyczą tylko języka polskiego, jak się powszechnie uważa.  Przykładowe trudności, jakie napotyka dziecko z dysleksją rozwojową:

1. Język polski

Dyslektycy zwykle maja wolne tempo czytania oraz trudności ze zrozumieniem czytanego tekstu. Może pojawiać się niechęć do czytania długich tekstów czy książek. Pomimo znajomości zasad pisowni dziecko nadal popełnia liczne błędy ortograficzne i gramatyczne. Ma też problemy z korzystaniem ze słownika, bo nie może nauczyć się kolejności liter w alfabecie. Kolejna trudność to organizacja tekstu na stronie, co jest dosyć istotne przy pisaniu wypracowań i robieniu notatek. Notatki trzeba robić coraz szybciej i w większej ilości, zatem pismo staje się coraz brzydsze i mniej czytelne.

2. Języki obce np. język angielski

Kłopot może mu sprawiać różnicowanie głosek zbliżonych fonetycznie, różnicowanie wyrazów podobnie brzmiących, powtarzanie dłuższych i trudniejszych wyrazów. Odczytywanie transkrypcji fonetycznej ze słownika jest prawie jest bardzo utrudnione. Kolejna trudność stanowi prawidłowe stosowanie przyimków. Dziecku, które generalnie ma problemy z orientacja w czasie, bardzo trudno jest zrozumieć różnice miedzy czasami gramatycznymi w j. angielskim.

3. Matematyka

Mogą wystąpić trudności spowodowane myleniem kolejności cyfr, liczb i znaków oraz indeksów górnych i dolnych (w ułamkach zwykłych). Dyslektycy gubią sią w dłuższych działaniach opuszczając całe ich fragmenty, co powoduje uzyskanie innego wyniku. Często pojawiają się problemy ze zrozumieniem treści zadań tekstowych, a także zapisem kolejnych kroków rozwiązania. Mogą pojawić się trudności w płynnym opanowaniu tabliczki mnożenia.

4. Geografia.

Występują trudności z czytaniem i rysowaniem map, z określeniem stron świata i położenia różnych miejsc geograficznych względem siebie.

5. Biologia

Kłopot może sprawia zapis i zapamiętanie łańcuchów reakcji biochemicznych oraz hierarchiczny układ informacji dotyczący całej systematyki roślin i zwierząt.

6. Chemia

Ze względu na trudności z rozpoznawaniem skrótów dyslektyk ma duże trudności w opanowaniu symboli pierwiastków chemicznych oraz wzorów związków. Zapis wszelkich schematów (budowa strukturalna) i reakcji chemicznych jest bardzo trudny do opanowania, podobnie jak tablica Mendelejewa, gdzie dane zorganizowane są przestrzennie.

7. Fizyka

Problemem jest rozumienie pojęć związanych z waga, przestrzenia, kierunkiem i czasem. Dziecko nie potrafi zrozumieć relacji i zależności miedzy jednostkami miar. Ma trudności z rozpoznawaniem skrótów, zapamiętaniem i odtworzeniem wzorów fizycznych.

9. Historia

Dyslektyk ma problemy z nazwaniem ciągów logicznych, np. nie potrafi zauważyć ciągu chronologicznych wydarzeń, zapamiętać dat ani rozpoznać zjawisk przyczynowo-skutkowych. Wynika to ze słabej orientacji w czasie. Ze względu na zaburzenia orientacji przestrzennej nie potrafi korzystać z map historycznych Zdiagnozowanie dysleksji oznacza konieczność podejmowania systematycznej pracy nad przezwyciężaniem trudności. Działania powinny być skupione na usprawnianiu zaburzonych funkcji i stymulowaniu ogólnego rozwoju.

Umiejętna pomoc rodziców jest niezmiernie istotna.

 

Zadania rodziców

 • - zapewnienie atmosfery zrozumienia, akceptacji i życzliwości,
 • - stosowanie jasnych i jednolitych metod postepowania w zakresie wymagań i nagradzania,
 • - motywowanie do codziennych ćwiczeń,
 • - wzmacnianie pozytywnych wartości i zainteresowań,
 • - zapewnienie warunków do ćwiczeń,
 • - analizowanie trudności,
 • - podkreślanie mocnych stron,
 • - motywowanie do korzystania ze słowników,
 • - dbałość o relaks
 • - dostosowanie wymagań do możliwości dziecka
 • - uczenie samodzielności i odpowiedzialności.

 

    Dodatkowe informacje i porady można znaleźć pod poniższym linkiem

http://www.ortograffiti.pl/static/jestem_rodzicem/index.html