logo Program LeonardoLP PL

 

 

PRAKTYKI  ZAWODOWE  W NIEMCZECH

realizowane w roku szkolnym 2012/13 oraz 2013/14

 

Zobacz wyniki rekrutacji na praktyki zawodowe

 

    W projekcie „Współczesna mechatronika w projektowaniu, wytwarzaniu i diagnozowaniu kluczem do wzrostu mobilności międzykulturowej i kompetencji naukowo-technicznych” będzie uczestniczyć 36 uczniów klas trzecich Technikum Mechanicznego, których kształcimy w zawodzie – technik mechanik, technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych.  Zgodnie z ramowym planem nauczania w klasie trzeciej uczniowie odbywają praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni. Program praktyki zawodowej odpowiada treściom kształcenia praktycznego zawartym w podstawie programowej. Dwa tygodnie praktyki uczniowie zrealizują w wiodących firmach niemieckich, dwa kolejne w firmach polskich. 

    Dowiedz się więcej o praktykach zagranicznych w menu Leonardo da Vinci 2012-1014 oraz sprawdź wyniki rekrutacji na dwa pierwsze wyjazdy.

  


 

 

 PRAKTYKI ZAWODOWE W NIEMCZECH

      Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa  w roku szkolnym 2010/2011 uczestniczyli w projekcie wymian i staży w ramach programu Leonardo da Vinci –„Nowe umiejętności – nowe możliwości zatrudnienia na europejskim rynku pracy”. Dwa tygodnie praktyki uczniowie zrealizowali w wiodących firmach niemieckich: w Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w Schkeuditz, Practical Vocational Training Center of Chamber of Commerce and Industry Leipzig- ZAW (Zentrum für Aus- und Weiterbildung) Leipzig GmbH, WWH-Werkzeug-Produktions- und Handels GmbH, small companies in Leipzig and Schkeuditz. W  projekcie uczestniczyli uczniowie, którzy kształcą się w zawodzie Technik mechanik i Technik mechatronik. Projekt został  zrealizowany w  dwóch terminach. I grupa 5 techników mechaników i 5 techników mechatronków - odbył a praktyki od 18.10.2010r. do 30.10.2010r., natomiast II grupa od 7.03.2011r. do 19.03.2011r.

     Technicy mechanicy w czasie praktyki  tworzyli własne programy do toczenia, frezowania i wiercenia w programie MTS, dokonywali symulacji obróbki programu przy zastosowaniu symulatora, analizowali kolizje wykryte w programie. Poznali nowoczesne technologie wytwarzania przy zastosowaniu obrabiarek CNC, nabyli nowe umiejętności z zakresu obsługi tokarek i frezarek CNC. Technicy mechatronicy poznali elementy, urządzenia, układy sterowania i regulacji z zastosowaniem hydrauliki, pneumatyki oraz elektropneumatyki. Uczniowie w trakcie stażu w nowoczesnych firmach niemieckich doskonalili również język niemiecki zawodowy oraz poznali środowisko zawodowe i organizację pracy. Praktyka pozwoliła na nadanie nowego wymiaru w zakresie jakości kształcenia praktycznego, dostosowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego i unijnego rynku pracy. Podczas odbywania praktyk nie zabrakło również dodatkowych atrakcji. W czasie wolnym uczniowie zwiedzili wiele ciekawych miejsc. Jednym z nich były zakłady BMW w Lipsku, gdzie uczniowie mieli okazję prześledzić proces produkcyjny samochodu, który wynosi 44 godziny.  W Lipsku zwiedzili m.in. Pomnik Walki Narodów, Uni Riese, Panorama Tower, Panometer (Amazonia w środku miasta), liczne muzea i kościoły oraz zoo, przebogate w zwierzęta z całego świata. Drezno jest przepięknym zabytkowym miastem, za to Berlin jest połączeniem tradycji i nowoczesności. W Dreźnie uczniowie mieli okazje zobaczyć Zwinger, Tarasy Bruehla, Operą Sempera, Frauenkirche i Muzeum Transportu. W Berlinie wycieczkę rozpoczęli od Hauptbahnhof - dworca kolejowego, następnie zwiedzili Reichstag, Muzeum Figur Woskowych, Check Point Charlie, Sony Center, Pergamon Muzeum, Aleksanderplatz i Wieża Telewizyjna. 
     W czasie wolnym uczniowie korzystali z klubu bilardowego, z basenu, sali gimnastycznej i  gry w kręgle.

Uczestnicy stażu otrzymali:

  • •   certyfikaty uczestnictwa w praktyce zawodowej  z Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w Schkeuditz
  • •   certyfikaty uczestnictwa w stażu z Centrum Praktycznego Zentrum für Aus- und Weiterbildung Leipzig GmbH
  • •   certyfikaty uczestnictwa w stażu z firmy WWH-Werkzeug-Produktions- und Handels GmbH, small companies in Leipzig and Schkeudit
  • •   zaświadczenie o uczestnictwie w  stażu z informacją o  ocenie opanowania stopnia wiadomości i umiejętności
  • •   dokument Europass  Mobility

   Wiedza i umiejętności uczniów potwierdzone trzema certyfikatami i dokumentem Europass Mobilność zwiększą  szanse uczniów  na znalezienie atrakcyjnej pracy.


 

logo Program LeonardoLP PL
     Zespół Szkół Mechanicznych jako jedyna szkoła zawodowa w regionie uczestniczy od 2004 roku w Programie Leonardo da Vinci. W ramach projektu "Praktyczne kształcenie w zakresie technologii CNC, mechatroniki, konstrukcji w programie CAD" uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze trzech tygodni w Schulzentrum w Jenie. Uczniowie   poznają  nowoczesne technologie wytwarzania przy zastosowaniu obrabiarek CNC, nabywają umiejętność obsługi obrabiarek CNC, poznają algorytm  programowania obrabiarek.

    Przy realizacji tych zagadnień wykorzystują programy standardowe do wykonania specjalistycznych zadań, tworzą własne programy do toczenia, frezowania i wiercenia, uzbrajają głowicę narzędziową, dokonują symulacji obróbki programu, analizują kolizje wykryte w programie. Na zajęciach z mechatroniki uczniowie  poznają zagadnienia z zakresu  sterowania, techniki automatyzacji, elektrycznej techniki wymiarowania i sensorowania, graficznego  przedstawienia za pomocą oscylografu różnych  wielkości  elektrycznych, mierzenia natężenia sensorycznego, cyfrowej techniki sterowania, budowy pamięci flip-flop. Uczniowie projektują przy użyciu programów CAD konstrukcje  mechaniczne i blokowe układy elektroniczne. Poznają nowoczesne urządzenia i elementy automatyki w pracowni hydrauliki i pneumatyki. Doskonalą język techniczny z zakresu mechatroniki, obrabiarek CNC, konstruowania w oparciu o programy CAD. Uczniowie uczestniczą w  wycieczkach krajoznawczych np: do elektrowni wodnej pompowo-szczytowej, do planetarium, do groty wróżek. 
    W projekcie - "Praktyczne kształcenie w zakresie technologii CNC, mechatroniki i konstrukcji w programie CAD" -  uczestniczyli uczniowie klas trzecich Technikum Mechanicznego, których kształcimy w zawodzie -"Technik Mechanik" 311[20]. Zgodnie z ramowym planem nauczania praktykę zawodową uczniowie odbywają   w klasie trzeciej. Program projektu odpowiadał treściom kształcenia praktycznego zawartym w podstawie programowej.
Projekt został zrealizowany w  Państwowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jenie w terminach:
8.09.2004r. - 28.09.2004r.
10.09.2005r. - 30.09.2005r.
18.03.2006r. - 7.04.2006r.