KAPITAL_LUDZKI                                      UEEFS_L-kolor

 

REALIZACJA DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

 

     W ramach projektu „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy” w roku szkolnym 2012/2013 w grupowym doradztwie zawodowym uczestniczyło 102 uczniów, a w indywidualnym wzięo udział 107 uczniów. W ramach zajęć uczniowie opracowali swoje indywidualne plany edukacyjno-zawodowe oraz otrzymali materiały dydaktyczne. W roku szkolnym 2013/2014 jeszcze blisko 90 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych odbędzie grupowe oraz indywidualne doradztwo zawodowe w ramach projektu.

 

Doradztwo edukacyjno - zawodowe obejmuje:

- grupowe doradztwo zawodowe dla klasy II-IV Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej gdzie uczniowie poznają swoje predyspozycje zawodowe, nuczą się  planowania kariery zawodowej i poruszania się po rynku pracy. Zajęcia odbywać się będą w 14 grupach 13-14 osobowych po 4 godziny dla danej grupy.

- indywidualne doradztwo zawodowe  w trakcie którego uczniowie wypracują indywidualne plany działania, co pomoże w planowaniu kariery edukacyjno - zawodowej. Zajęcia odbywać się będą indywidualnie po 2 godziny dla danej osoby.