KAPITAL_LUDZKI                                          UEEFS_L-kolor

"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

 

„KOŁO MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY - DECYDUJ O SOBIE

zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości” projekt realizowanych w ramach PO KL działanie 9.2

 

    Celem ogólnym projektu „KOŁO MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY - DECYDUJ O SOBIE - zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości”  jest podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów ZSM na rynku pracy poprzez wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych, a także skutkujące w przyszłości wzmocnieniem zdolności do zatrudnienia lub założenia własnej firmy.

     Cele szczegółowe, których realizacja bezpośrednio wpłynie na osiągnięcie celu ogólnego to:

 • podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu przedsiębiorczości,
 • zmniejszenie obaw przed samozatrudnieniem,
 • przygotowanie młodzieży do aktywnego poszukiwania atrakcyjnej pracy,
 • wzrost przygotowania do wymagań rynku pracy,
 • podniesienie przygotowania uczniów do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze,
 • podniesienie pewności siebie,
 • wykształcenie umiejętności pracy w zespole.

 

    Projekt zakłada przeprowadzenie dwóch cykli zajęć pozalekcyjnych w r. szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 obejmując w sumie wsparciem 64 uczniów ZSM (uczniowie klas III Technikum Mechanicznego i II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2).

 

Czas trwania projektu: 09.2010 – 08.2012

 

DZIAŁANIA MERYTORYCZNE PROJEKTU:

 

1.      KOŁO MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY - Każda grupa zrealizuje 40 godzin zajęć w roku szkolnym (śr.  po 4 godz. w miesiącu)

 

2.      ZAJĘCIA WYJAZADOWE w formie wycieczek w ramach zajęć wyjazdowych zostaną zorganizowane dwie wycieczki:

 

2.1.   Dwudniowa wycieczka do Warszawy na Giełdę Papierów Wartościowych i do Muzeum Techniki. Uczniowie będą mieli możliwość spojrzenie od środka na instytucję rynku kapitałowego i poszerzenie wiedzy zdobytej na zajęciach. W trakcie wizyty na Giełdzie Papierów Wartościowych będą mogli obejrzeć prezentację multimedialną, dostosowaną do poziomu wiedzy ucznia szkoły średniej i podejmującą najważniejsze zagadnienia związane z giełdą. Uzupełnieniem będzie film-fabularyzowana opowieść na temat rynku kapitałowego. W ramach spotkania otrzymają również zestaw publikacji dotyczących giełdy. Natomiast podczas wizyty w Muzeum Techniki uczniowie będą mogli w sposób obrazowy zapoznać się z rozwojem techniki od jej odległych początków do czasów współczesnych oraz będą mieli niepowtarzalną okazję spotkania z unikatowymi zabytkami techniki i kultury materialnej.

 

 

2.2.   czterodniowa wycieczka do Fabryki Autobusów „SCANIA” w Słupsku i do firmy „NOVOL” w Komornikach pod Poznaniem. Uczniowie podczas wycieczek do firm zwiedzą linię produkcyjną, zapoznają się z technologią i obowiązkami pracujących tam osób. Odbędą też spotkanie z działem kadr. Zajęcia wyjazdowe będą ciekawym doświadczeniem, które w atrakcyjny sposób przybliży uczniom wiedzę z dziedziny przedsiębiorczości. Umożliwią przyjrzenie się funkcjonowaniu rzeczywistych przedsiębiorstw. Pozwolą one też na pozytywne zaistnienie uczniów poza terenem szkoły oraz integrację ze środowiskiem zewnętrznym. W wycieczkach wezmą udział uczniowie z dwóch grup A i B.

 

DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

 

    W roku szkolnym 2010/2011 projekt objął wsparciem 32 uczniów (podzielonych na dwie grupy A i B, po 16 osób każda.

GRUPA A – 16 uczniów (8 uczniów z klas III TM i 8 uczniów z klas II ZSZ).

GRUPA B  - 16 uczniów z klas III TM

 

DZIAŁANIA MERYTORYCZNE:

 1. KOŁO MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY - Każda grupa zrealizuje 40 godzin zajęć w roku szkolnym (śr.  po 4 godz. w miesiącu) 
 2. WYCIECZKI ZAWODOZNAWCZE dwudniowa do Warszawy - Giełda Papierów Wartościowych i do Muzeum Techniki oraz czterodniowa do Fabryki Autobusów „SCANIA” w Słupsku i do firmy „NOVOL” w Komornikach pod Poznaniem.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutacja uczestników projektu odbywać się będzie poprzez:

 • zamieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o projekcie i zasadach rekrutacji
 • przygotowanie ulotek informacyjnych i ich rozdanie uczniom
 • omówienie założeń projektu na godzinach wychowawczych, zachęcenie do uczestnictwa
 • poinformowanie przez wychowawców klas o realizacji projektu na zebraniu z rodzicami.