KAPITAL LUDZKI                               UEEFS L-kolor 

Białystok, dn. 24.01.2014r.

 

     W związku z realizacją projektu „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy” nr umowy UDA-POKL.09.02.00-20-193/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Zespół Szkół Mechanicznych CKP nr 2 im. W. Józefa poszukuje:

 

KANDYDATA/KI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z KOMPETENCJI KLUCZOWYCH Z FIZYKI

 

(umowa cywilno-prawna)

 

Obowiązki: 

Przygotowanie i przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć z kompetencji kluczowych z fizyki dla klasy I Technikum Mechanicznego w II semestrze roku szkolnego 2013/2014, a w szczególności: 

- opracowanie programu zajęć z kompetencji kluczowych z fizyki 

- przygotowanie materiałów dydaktycznych na zajęcia dla uczniów 

- przeprowadzenie testów „na wyjściu” oraz sprawdzianów 

- opracowanie/analiza wyników testów „na wejściu i wyjściu” 

 - prowadzenie dziennika zajęć i dokumentacji dydaktycznej 

- współpraca z zespołem projektowym 

 

Wymagania:
- wykształcenie wyższe z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym (min. nauczyciel kontraktowy)
 

- umiejętność i przygotowanie do prowadzenia zajęć z kompetencji kluczowych z fizyki –doświadczenie w nauczaniu danego przedmiotu 

- obowiązkowość, terminowość 

- zaangażowanie, komunikatywność 

- obywatelstwo polskie 

- niekaralność 

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych 

 

Wymagane dokumenty: 

- CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji 

- ksero dokumentu lub dokumentów potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu kompetencji kluczowych z fizyki 

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; o niekaralność; o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych 

- wypełniony załącznik nr 1 – stanowiący rozeznanie rynku 

- oświadczenie kandydata do pracy w przedmiotowym projekcie (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia)

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2012r. – 30.09.2014r.

 

Umowa zlecenie – 45h (3 gr. po 15h).

 

Dokumenty należy przesłać: drogą e-mailową na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   lub  listownie na adresZespół Szkół Mechanicznych CKP nr 2, ul. Broniewskiego 14, Białystokdo dnia 31.01.2014r. do godz. 12.00.

 

Zał. nr 1 - rozeznanie  

Zał. nr 2 - oświadczenie 


 

KAPITAL LUDZKI                               UEEFS L-kolor

 

30.10.2013r.

ROZEZNANIE RYNKU na materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć z kompetencji kluczowych z fizyki w projekcie:  „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy” nr: WND-POKL.09.02.00-20-193/12 współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Zamawiający: Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa; ul. Broniewskiego 14, Białystok

 2. Przedmiot rozeznania obejmuje: dostawę nowych materiałów dydaktycznych opisanych w załączniku nr 1 do rozeznania. Termin realizacji w/w usługi: 22.11.2013r.

 3. Termin i forma złożenia oferty cenowej: do 7 listopada 2013r. do godz. 10.00 na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub osobiście do Biura Projektu

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi założyć szczegółową kalkulację stanowiącą załącznik nr 2.

 1. Osoba do kontaktów: Anna Arciszewska ZSM CKP nr 2, ul. Broniewskiego 14, Białystok; pok.9; tel. 65 13 491 wew.43

 2. Jednocześnie informujemy, że:

- skierowane do Państwa zapytanie  nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- nie odsyłamy nadesłanych ofert;

- niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zlecenia usługi.

 

Zał. nr 1

Zał. nr 2 


 

KAPITAL LUDZKI                               UEEFS L-kolor

18.09.2013r.

ROZEZNANIE RYNKU na materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć z kompetencji kluczowych z fizyki w projekcie:  „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy” nr: WND-POKL.09.02.00-20-193/12 współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Zamawiający: Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa; ul. Broniewskiego 14, Białystok

 2. Przedmiot rozeznania obejmuje: dostawę nowych materiałów dydaktycznych opisanych w załączniku nr 1 do rozeznania. Termin realizacji w/w usługi: 30.09.2013r.

 3. Termin i forma złożenia oferty cenowej: do 24 września 2013r. do godz. 10.00 na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub osobiście do Biura Projektu

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi założyć szczegółową kalkulację stanowiącą załącznik nr 2.

 1. Osoba do kontaktów: Anna Arciszewska ZSM CKP nr 2, ul. Broniewskiego 14, Białystok; pok.9; tel. 65 13 491 wew.43

 2. Jednocześnie informujemy, że:

- skierowane do Państwa zapytanie  nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- nie odsyłamy nadesłanych ofert;

- niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zlecenia usługi;.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 


 

KAPITAL LUDZKI                               UEEFS L-kolor

18.09.2013r.

ROZEZNANIE RYNKU na materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć z kompetencji kluczowych z fizyki
w projekcie:  „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy” nr: WND-POKL.09.02.00-20-193/12 współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Zamawiający: Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa; ul. Broniewskiego 14, Białystok

 2. Przedmiot rozeznania obejmuje: dostawę nowych materiałów dydaktycznych opisanych w załączniku nr 1 do rozeznania. Termin realizacji w/w usługi: 30.09.2013r.

 3. Termin i forma złożenia oferty cenowej: do 24 września 2013r. do godz. 10.00 na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub osobiście do Biura Projektu

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi założyć szczegółową kalkulację stanowiącą załącznik nr 2.

 1. Osoba do kontaktów: Anna Arciszewska ZSM CKP nr 2, ul. Broniewskiego 14, Białystok; pok.9; tel. 65 13 491 wew.43

 2. Jednocześnie informujemy, że:

- skierowane do Państwa zapytanie  nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- nie odsyłamy nadesłanych ofert;

- niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zlecenia usługi;.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 


 

KAPITAL LUDZKI                               UEEFS L-kolor

Białystok, dn.22.08.2013

W związku z realizacją projektu „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy” nr WND-POKL.09.02.00-20-193/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego

Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

 POSZUKUJE KANDYDATA/KI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ

Z KOMPETENCJI KLUCZOWYCH Z FIZYKI

(umowa zlecenie; czas realizacji - rok szklony 2013/14)

 

Obowiązki:

- opracowanie programu zajęć z kompetencji kluczowych z fizyki dla klasy I Technikum Mechanicznego

- przygotowanie materiałów dydaktycznych na zajęcia dla uczniów

- przeprowadzenie i opracowanie testów „na wejściu i wyjściu” oraz sprawdzianów

- prowadzenie dziennika zajęć i dokumentacji dydaktycznej

- współpraca z zespołem projektowym

Wymagania:
-
wykształcenie wyższe z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

(min. nauczyciel kontraktowy)

- umiejętność i przygotowanie do prowadzenia zajęć z kompetencji kluczowych z fizyki
- obowiązkowość, terminowość

- zaangażowanie, komunikatywność

- obywatelstwo polskie

- niekaralność

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
Wymagane dokumenty:

- CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

- ksero dokumentu lub dokumentów potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu kompetencji kluczowych z fizyki

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; o niekaralność; o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Osobiście w Zespole Szkół Mechanicznych CKP nr 2 (Biuro Projektu pok. nr 9)

lub drogą e-mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 30.08.2013r. do godz. 12.00.

 

 

KAPITAL_LUDZKI                                          UEEFS_L-kolor

20.06.2013r.

ROZEZNANIE RYNKU  na druk, skład, korektę 8 ćwiczeń do zajęć praktycznych w projekcie:  „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy” nr: WND-POKL.09.02.00-20-193/12 współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

$11.   Zamawiający: Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa; ul. Broniewskiego 14, Białystok

$12.   Przedmiot rozeznania obejmuje: druk, skład, korektę 8 ćwiczeń do zajęć praktycznych, 8 ćwiczeń x 70 szt. w sumie 560 szt.

- Skład, łamanie, projekt graficzny okładek i druk książek.

- B5 (165x235mm)

- 300str

- środek

    1+1

    offset 70g

- okładka

    4+0

    arktika 250g

    folia gloss 1+0

- klejenie po długim boku

  Termin realizacji w/w usługi: 17.08.2013r.

$13.   Termin złożenia oferty cenowej: do 2 lipca 2013r. do godz. 12.00 na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub osobiście do Biura Projektu

$14.   Osoba do kontaktów:Anna Arciszewska ZSM CKP nr 2, ul. Broniewskiego 14, Białystok; pok.9; tel. 65 13 491 wew.43

$15.   Jednocześnie informujemy, że:

- skierowane do Państwa zapytanie  nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- nie odsyłamy nadesłanych ofert;

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę/wybrane oferty;

- zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny oraz do zaproszenia do negocjacji jedynie wybranych potencjalnych wykonawców;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wartości opisanej powyżej usługi w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zlecenia usługi;.

                                                                                                          

 

17.05.2013r.

 

ROZEZNANIE RYNKU  na materiały dydaktyczne do zajęć w projekcie:  „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy” nr: WND-POKL.09.02.00-20-193/12 współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

$11.   Zamawiający: Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa; ul. Broniewskiego 14, Białystok

$12.   Przedmiot rozeznania obejmuje: dostawę nowych podręczników opisanych w załączniku nr 1 do rozeznania. Termin realizacji w/w usługi: 14.06.2013r.

$13.   Termin i forma złożenia oferty cenowej: do 24 maja 2013r. do godz. 10.00 na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub osobiście do Biura Projektu

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi założyć szczegółową kalkulację stanowiącą załącznik nr 2.

$14.   Osoba do kontaktów:Anna Arciszewska ZSM CKP nr 2, ul. Broniewskiego 14, Białystok; pok.9; tel. 65 13 491 wew.43

$15.   Jednocześnie informujemy, że:

- skierowane do Państwa zapytanie  nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- nie odsyłamy nadesłanych ofert;

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę/wybrane oferty;

- zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny oraz do zaproszenia do negocjacji jedynie wybranych potencjalnych wykonawców;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wartości opisanej powyżej usługi w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zlecenia usługi;.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

18.03.2013r.

 

ROZEZNANIE RYNKU  na materiały niezbędne do realizacji praktyk (ubrania robocze, narzędzia/materiały) w projekcie:  „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy” nr: WND-POKL.09.02.00-20-193/12 współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 1. 1. Zamawiający: Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa; ul. Broniewskiego 14, Białystok 
 1. 2. Przedmiot rozeznania obejmuje:

2.1. Okulary ochronne przeciwodpryskowe

2.2. Czapka z daszkiem drelichową

2.3. Kask (typ Polstar)

2.4. Rękawice ochronne powlekane nitrylem

 

Termin realizacji w/w usługi: 25-26.03.2013r. 

 1. 3. Termin i forma złożenia oferty cenowej: do 22 marca 2013r. do godz. 10.00 na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub osobiście do Biura Projektu
 1. 4. Osoba do kontaktów:Anna Arciszewska ZSM CKP nr 2, ul. Broniewskiego 14, Białystok; pok.9; tel. 65 13 491 wew.43
 1. 5. Jednocześnie informujemy, że:

- skierowane do Państwa zapytanie  nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- nie odsyłamy nadesłanych ofert;

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę/wybrane oferty;

- zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny oraz do zaproszenia do negocjacji jedynie wybranych potencjalnych wykonawców;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wartości opisanej powyżej usługi poligraficznej w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zlecenia usługi;.

 

 

Białystok, dn.15.03.2013r.

 

PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU* na świadczenie usług autora ćwiczeń do zajęć praktycznych w  projekcie: „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy”;nr: WND-POKL.09.02.00-20-193/12

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na świadczenie usługi opracowania ćwiczeń do zajęć praktycznych w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy” o nr: WND-POKL.09.02.00-20-193/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

Głównym celem projektu „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy” jest zwiększenie poziomu jakości kształcenia zawodowego oraz wzrost kompetencji zawodowych 256 uczniów/nic  w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa  poprzez realizację kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły zgodnie z potrzebami rynku pracy. Projekt ma na celu wzrost efektów kształcenia w ujęciu kwalifikacyjnym na potrzeby rynku pracy poprzez modernizację  programów nauczania i opracowanie  ćwiczeń do zajęć praktycznych. Założeniami projektu jest wzrost praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i uczennic ZSM CKP nr 2 poprzez udział w dodatkowych praktykach zawodowych u pracodawców i doposażenie  pracowni praktycznej nauki zawodu oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez specjalistyczne kursy oraz podniesienie poziomu kompetencji z fizyki. Uczniowie i uczennice podniosą również  swoją wiedzę i umiejętności w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej.

 1. 1. Zamawiający: Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa; ul. Broniewskiego 14, Białystok

2. Przedmiot rozeznania rynku obejmuje: świadczenie usługi polegającej na opracowaniu ćwiczeń do zajęć praktycznych w ZSM CKP nr 2 zgodnie z nową podstawą programową mających na celu wzrost efektów kształcenia w ujęciu kwalifikacyjnym na potrzeby rynku pracy. 

2.1. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie dwóch niżej określonych części:

CZĘŚĆ I - opracowanie ćwiczeń z zakresu elektroniki samochodowej i diagnostyki komputerowej dla kierunku technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych; (śr.200 str.)

CZĘŚĆ II - opracowanie ćwiczeń z zakresu mechatronik dla kierunku technik mechatronik; (śr.200 str.)

2.2. Wszystkie wskazane powyżej części usługi dotyczą kierunków prowadzonych w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku;

 1. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do:

- realizacji usługi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

- informowania na bieżąco Zamawiającego o postępach w pracach objętych przedmiotem usługi; 

- realizacji usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji zamówienia;

- realizacji usługi w oparciu o nową podstawę programową

 1. 4. Przewidywany termin realizacji zamówieniamarzec 2013r. -  lipiec 2013r.
 1. 5. Wymagania wobec Wykonawców:
 • min. 5 lat doświadczenia w nauczaniu przedmiotów zawodowych;
 • min. nauczyciel kontraktowy,
 • aktualne szkolenia,
 • sukcesy dydaktyczne (np. potwierdzone sukcesy w olimpiadach centralnych, wysoka zdawalność na egzaminach zew.)
 • wiedza i wieloletnia praktyka w nauczaniu przedmiotów zawodowych,
 • znajomość specyfiki kształcenia zawodowego i potrzeb zmian w programach kształcenia,
 1. 6. Forma, miejsce i termin składania ofert: 

Składający ofertę wykonawca winien:

- podać cenę brutto realizacji usługi w zakresie części, do której składana jest oferta wg. formularza ofertowego - załącznik nr 1 <<do pobrania>>  

- przedłożyć CVwg. wzoru - załącznik nr 2 <<do pobrania>>

Oferta powinna zawierać:

-  Formularza ofertowy - załącznik nr 1

- CV wg. wzoru - załącznik nr 2 - zawierające w szczególności przebieg doświadczenia zawodowego, z wyszczególnieniem doświadczenia w nauczaniu przedmiotów zawodowych i  znajomość specyfiki kształcenia zawodowego, potwierdzającego wymagania określone w pkt. 5 niniejszego rozeznania rynku.

Forma oferty: ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do 28.03.2013r. do godz. 15.00 na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w złożyć w zamkniętej kopercie  (z dopiskiem: PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU*n na świadczenie usługi opracowania ćwiczeń do zajęć praktycznych; część:…….., w projekcie:  „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy”; nr: WND-POKL.09.02.00-20-193/12) w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 14 (sekretariat)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 1. 6. Osoba do kontaktów: Anna Arciszewska ZSM CKP nr 2, ul. Broniewskiego 14, Białystok; pok. 9; e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
 1. 7. Jednocześnie informujemy, że:

- niniejsze zapytanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- nie odsyłamy nadesłanych ofert

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę/wybrane oferty.

- zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny oraz do zaproszenia do negocjacji jedynie wybranych potencjalnych wykonawców;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wartości zapytania ofertowego za świadczenie usługi w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

*na podst. „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL” z dn. 01.09.2012r.

 

 

 

 

Białystok, dn.15.03.2013r.

 

PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU* na świadczenie usług eksperta ds. modernizacji programów nauczania w  projekcie: „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy”; nr: WND-POKL.09.02.00-20-193/12

 

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na świadczenie usług eksperta ds. modernizacji programów nauczania w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy” o nr: WND-POKL.09.02.00-20-193/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

Głównym celem projektu „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy” jest zwiększenie poziomu jakości kształcenia zawodowego oraz wzrost kompetencji zawodowych 256 uczniów/nic  w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa  poprzez realizację kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły zgodnie z potrzebami rynku pracy. Projekt ma na celu wzrost efektów kształcenia w ujęciu kwalifikacyjnym na potrzeby rynku pracy poprzez modernizację  programów nauczania i opracowanie  ćwiczeń do zajęć praktycznych. Założeniami projektu jest wzrost praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i uczennic ZSM CKP nr 2 poprzez udział w dodatkowych praktykach zawodowych u pracodawców i doposażenie  pracowni praktycznej nauki zawodu oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez specjalistyczne kursy oraz podniesienie poziomu kompetencji z fizyki. Uczniowie i uczennice podniosą również  swoją wiedzę i umiejętności w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej.

 1. 1. Zamawiający: Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa; ul. Broniewskiego 14, Białystok

2. Przedmiot rozeznania rynku obejmuje: świadczenie usługi polegającej na modernizacji programu nauczania w ZSM CKP nr 2 zgodnie z nową podstawą programową mającej na celu wzrost efektów kształcenia w ujęciu kwalifikacyjnym na potrzeby rynku pracy. 

2.1. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie czterech niżej określonych części:

CZĘŚĆ I - modernizacja programu kształcenia dla kierunku technik pojazdów samochodowych;

CZĘŚĆ II - modernizacja programu kształcenia dla kierunku technik mechatronik;

CZĘŚĆ III - modernizacja programu kształcenia dla kierunku mechanik pojazdów samochodowych;

CZĘŚĆ IV - modernizacja programu kształcenia dla kierunku elektromechanik pojazdów samochodowych;

2.2. Wszystkie wskazane powyżej części usługi objęte modernizacją dotyczą kierunków prowadzonych w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku;

 1. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do:

- realizacji usługi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

- informowania na bieżąco Zamawiającego o postępach w pracach objętych przedmiotem usługi; 

- realizacji usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji zamówienia;

- realizacji usługi w oparciu o nową podstawę programową;

 1. 4. Przewidywany termin realizacji zamówieniamarzec 2013r. -  maj 2013r.
 1. 5. Wymagania wobec Wykonawców:
 • min. 5 lat doświadczenia w nauczaniu przedmiotów zawodowych;
 • min. nauczyciel kontraktowy,
 • aktualne szkolenia,
 • sukcesy dydaktyczne (np. wysoka zdawalność na egzaminach zew.; potwierdzone sukcesy w olimpiadach centralnych itp.)
 • wiedza i wieloletnia praktyka w nauczaniu przedmiotów zawodowych,
 • znajomość specyfiki kształcenia zawodowego i potrzeb zmian w programach kształcenia,
 1. 6. Forma, miejsce i termin składania ofert: 

Składający ofertę wykonawca winien:

- podać cenę brutto realizacji usługi w zakresie części, do której składana jest oferta wg. formularza ofertowego - załącznik nr 1 <<do pobrania>>  

- przedłożyć CVwg. wzoru - załącznik nr 2 <<do pobrania>>

Oferta powinna zawierać:

-  Formularza ofertowy - załącznik nr 1

- CV wg. wzoru - załącznik nr 2 - zawierające w szczególności przebieg doświadczenia zawodowego, z wyszczególnieniem doświadczenia w nauczaniu przedmiotów zawodowych i  znajomość specyfiki kształcenia zawodowego, potwierdzającego wymagania określone w pkt. 5 niniejszego rozeznania rynku.

Forma oferty: ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do 28.03.2013r. do godz. 15.00 na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . lub w złożyć w zamkniętej kopercie  (z dopiskiem: PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU* na świadczenie usług eksperta ds. modernizacji programów nauczania; część……., w projekcie:  „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy”; nr: WND-POKL.09.02.00-20-193/12) w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 14 (sekretariat)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 1. 6. Osoba do kontaktów: Anna Arciszewska ZSM CKP nr 2, ul. Broniewskiego 14, Białystok; pok. 9; e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
 1. 7. Jednocześnie informujemy, że:

- niniejsze zapytanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- nie odsyłamy nadesłanych ofert

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę/wybrane oferty.

- zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny oraz do zaproszenia do negocjacji jedynie wybranych potencjalnych wykonawców;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wartości zapytania ofertowego za świadczenie usługi w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

*na podst. „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL” z dn. 01.09.2012r.

 

18.03.2013r.

ROZEZNANIE RYNKU  na materiały niezbędne do realizacji praktyk (ubrania robocze, narzędzia/materiały) w projekcie:  „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy” nr: WND-POKL.09.02.00-20-193/12 współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 1. 1. Zamawiający: Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa; ul. Broniewskiego 14, Białystok 
 1. 2. Przedmiot rozeznania obejmuje:

2.1. Okulary ochronne przeciwodpryskowe

2.2. Czapka z daszkiem drelichową

2.3. Kask (typ Polstar)

2.4. Rękawice ochronne powlekane nitrylem

 

Termin realizacji w/w usługi: 25-26.03.2013r. 

 1. 3. Termin i forma złożenia oferty cenowej: do 22 marca 2013r. do godz. 10.00 na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub osobiście do Biura Projektu
 1. 4. Osoba do kontaktów:Anna Arciszewska ZSM CKP nr 2, ul. Broniewskiego 14, Białystok; pok.9; tel. 65 13 491 wew.43
 1. 5. Jednocześnie informujemy, że:

- skierowane do Państwa zapytanie  nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- nie odsyłamy nadesłanych ofert;

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę/wybrane oferty;

- zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny oraz do zaproszenia do negocjacji jedynie wybranych potencjalnych wykonawców;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wartości opisanej powyżej usługi poligraficznej w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zlecenia usługi;.

 

 


 

 

04.03.2013r.

ROZEZNANIE RYNKU

na materiały niezbędne do realizacji praktyk (ubrania robocze, narzędzia/materiały) 

w projekcie:  „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy” nr: WND-POKL.09.02.00-20-193/12 współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Zamawiający: Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa; ul. Broniewskiego 14, Białystok

 1. Przedmiot rozeznania obejmuje: Zestaw kluczy-nasadowych 108 części (model wzorcowy Mar-Pol 108 części)

 1. Planowane terminy realizacji w/w usługi/dostawy:

Marzec 2013r. – śr. 40 szt.

Czerwiec 2013r. – śr. 40 szt.

Styczeń 2014r. – śr. 40 szt.

Czerwiec 2014r. – śr. 26 szt.

W sumie 146 szt.

 1. Termin i forma złożenia oferty cenowej: do 8 marca 2013r. do godz. 10.00 na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pocztą lub osobiście do Biura Projektu

 2. Osoba do kontaktów: Anna Arciszewska ZSM CKP nr 2, ul. Broniewskiego 14, Białystok; pok.9; tel. 65 13 491 wew.43

 3. Jednocześnie informujemy, że:

- skierowane do Państwa zapytanie  nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- nie odsyłamy nadesłanych ofert;

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę/wybrane oferty;

- zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny oraz do zaproszenia do negocjacji jedynie wybranych potencjalnych wykonawców;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wartości opisanej powyżej usługi poligraficznej w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zlecenia usługi;.


 

 

 

Białystok, dn.27.02.2013r.

 

PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU* na świadczenie usług eksperta ds. modernizacji programów nauczania w  projekcie: „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy”; nr: WND-POKL.09.02.00-20-193/12

 

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na świadczenie usług eksperta ds. modernizacji programów nauczania w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy” o nr: WND-POKL.09.02.00-20-193/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

Głównym celem projektu „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy” jest zwiększenie poziomu jakości kształcenia zawodowego oraz wzrost kompetencji zawodowych 256 uczniów/nic  w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa  poprzez realizację kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły zgodnie z potrzebami rynku pracy. Projekt ma na celu wzrost efektów kształcenia w ujęciu kwalifikacyjnym na potrzeby rynku pracy poprzez modernizację  programów nauczania i opracowanie  ćwiczeń do zajęć praktycznych. Założeniami projektu jest wzrost praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i uczennic ZSM CKP nr 2 poprzez udział w dodatkowych praktykach zawodowych u pracodawców i doposażenie  pracowni praktycznej nauki zawodu oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez specjalistyczne kursy oraz podniesienie poziomu kompetencji z fizyki. Uczniowie i uczennice podniosą również  swoją wiedzę i umiejętności w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej.

 1. 1. Zamawiający: Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa; ul. Broniewskiego 14, Białystok

2. Przedmiot rozeznania rynku obejmuje: świadczenie usługi polegającej na modernizacji programu nauczania w ZSM CKP nr 2 zgodnie z nową podstawą programową mającej na celu wzrost efektów kształcenia w ujęciu kwalifikacyjnym na potrzeby rynku pracy. 

2.1. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie pięciu niżej określonych części:

CZĘŚĆ I – modernizacja programu kształcenia dla kierunku technik mechanik; 

CZĘŚĆ II - modernizacja programu kształcenia dla kierunku technik pojazdów samochodowych;

CZĘŚĆ III - modernizacja programu kształcenia dla kierunku technik mechatronik;

CZĘŚĆ IV - modernizacja programu kształcenia dla kierunku mechanik pojazdów samochodowych;

CZĘŚĆ V - modernizacja programu kształcenia dla kierunku elektromechanik pojazdów samochodowych;

2.2. Wszystkie wskazane powyżej części usługi objęte modernizacją dotyczą kierunków prowadzonych w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku;

 1. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do:

- realizacji usługi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

- informowania na bieżąco Zamawiającego o postępach w pracach objętych przedmiotem usługi; 

- realizacji usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji zamówienia;

- realizacji usługi w oparciu o nową podstawę programową;

 1. 4. Przewidywany termin realizacji zamówieniamarzec 2013r. -  maj 2013r.
 1. 5. Wymagania wobec Wykonawców:
 • min. 5 lat doświadczenia w nauczaniu przedmiotów zawodowych;
 • min. nauczyciel kontraktowy,
 • aktualne szkolenia,
 • sukcesy dydaktyczne (np. wysoka zdawalność na egzaminach zew.; potwierdzone sukcesy w olimpiadach centralnych itp.)
 • wiedza i wieloletnia praktyka w nauczaniu przedmiotów zawodowych,
 • znajomość specyfiki kształcenia zawodowego i potrzeb zmian w programach kształcenia,
 1. 6. Forma, miejsce i termin składania ofert: 

Składający ofertę wykonawca winien:

- podać cenę brutto realizacji usługi w zakresie części, do której składana jest oferta wg. formularza ofertowego - załącznik nr 1 <<do pobrania>>  

- przedłożyć CVwg. wzoru - załącznik nr 2 <<do pobrania>>

Oferta powinna zawierać:

-  Formularza ofertowy - załącznik nr 1

- CV wg. wzoru - załącznik nr 2 - zawierające w szczególności przebieg doświadczenia zawodowego, z wyszczególnieniem doświadczenia w nauczaniu przedmiotów zawodowych i  znajomość specyfiki kształcenia zawodowego, potwierdzającego wymagania określone w pkt. 5 niniejszego rozeznania rynku.

Forma oferty: ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do 11 marca 2013r. do godz. 12.00 na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . lub w złożyć w zamkniętej kopercie  (z dopiskiem: PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU* na świadczenie usług eksperta ds. modernizacji programów nauczania; część……., w projekcie:  „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy”; nr: WND-POKL.09.02.00-20-193/12) w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 14 (sekretariat)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 1. 6. Osoba do kontaktów: Anna Arciszewska ZSM CKP nr 2, ul. Broniewskiego 14, Białystok; pok. 9; e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
 1. 7. Jednocześnie informujemy, że:

- niniejsze zapytanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- nie odsyłamy nadesłanych ofert

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę/wybrane oferty.

- zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny oraz do zaproszenia do negocjacji jedynie wybranych potencjalnych wykonawców;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wartości zapytania ofertowego za świadczenie usługi w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

*na podst. „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL” z dn. 01.09.2012r.

Formularz ofertowy_załącznik nr 1 .doc

wzór CV_załącznik nr 2.doc

 

 

 

 

 

 

Białystok, dn.27.02.2013r.

 

PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU* na świadczenie usług autora ćwiczeń do zajęć praktycznych w  projekcie: „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy”;

nr: WND-POKL.09.02.00-20-193/12

 

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na świadczenie usługi opracowania ćwiczeń do zajęć praktycznych w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy” o nr: WND-POKL.09.02.00-20-193/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

Głównym celem projektu „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy” jest zwiększenie poziomu jakości kształcenia zawodowego oraz wzrost kompetencji zawodowych 256 uczniów/nic  w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa  poprzez realizację kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły zgodnie z potrzebami rynku pracy. Projekt ma na celu wzrost efektów kształcenia w ujęciu kwalifikacyjnym na potrzeby rynku pracy poprzez modernizację  programów nauczania i opracowanie  ćwiczeń do zajęć praktycznych. Założeniami projektu jest wzrost praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i uczennic ZSM CKP nr 2 poprzez udział w dodatkowych praktykach zawodowych u pracodawców i doposażenie  pracowni praktycznej nauki zawodu oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez specjalistyczne kursy oraz podniesienie poziomu kompetencji z fizyki. Uczniowie i uczennice podniosą również  swoją wiedzę i umiejętności w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej.

 1. 1. Zamawiający: Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa; ul. Broniewskiego 14, Białystok

2. Przedmiot rozeznania rynku obejmuje: świadczenie usługi polegającej na opracowaniu ćwiczeń do zajęć praktycznych w ZSM CKP nr 2 zgodnie z nową podstawą programową mających na celu wzrost efektów kształcenia w ujęciu kwalifikacyjnym na potrzeby rynku pracy. 

2.1. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie czterech niżej określonych części:

CZĘŚĆ I – opracowanie ćwiczeń z zakresu programowania, toczenia i frezowania obrabiarek CNC dla kierunku technik mechanika; (śr.200 str.) 

CZĘŚĆ II - opracowanie ćwiczeń dotyczących spawalnictwa dla kierunku technik mechanika; (śr.200 str.)

CZĘŚĆ III - opracowanie ćwiczeń z zakresu elektroniki samochodowej i diagnostyki komputerowej dla kierunku technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych; (śr.200 str.)

CZĘŚĆ IV - opracowanie ćwiczeń z zakresu mechatronik dla kierunku technik mechatronik; (śr.200 str.)

2.2. Wszystkie wskazane powyżej części usługi dotyczą kierunków prowadzonych w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku;

 1. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do:

- realizacji usługi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

- informowania na bieżąco Zamawiającego o postępach w pracach objętych przedmiotem usługi; 

- realizacji usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji zamówienia;

- realizacji usługi w oparciu o nową podstawę programową

 1. 4. Przewidywany termin realizacji zamówieniamarzec 2013r. -  lipiec 2013r.
 1. 5. Wymagania wobec Wykonawców:
 • min. 5 lat doświadczenia w nauczaniu przedmiotów zawodowych;
 • min. nauczyciel kontraktowy,
 • aktualne szkolenia,
 • sukcesy dydaktyczne (np. potwierdzone sukcesy w olimpiadach centralnych, wysoka zdawalność na egzaminach zew.)
 • wiedza i wieloletnia praktyka w nauczaniu przedmiotów zawodowych,
 • znajomość specyfiki kształcenia zawodowego i potrzeb zmian w programach kształcenia,
 1. 6. Forma, miejsce i termin składania ofert: 

Składający ofertę wykonawca winien:

- podać cenę brutto realizacji usługi w zakresie części, do której składana jest oferta wg. formularza ofertowego - załącznik nr 1 <<do pobrania>>  

- przedłożyć CVwg. wzoru - załącznik nr 2 <<do pobrania>>

Oferta powinna zawierać:

-  Formularza ofertowy - załącznik nr 1

- CV wg. wzoru - załącznik nr 2 - zawierające w szczególności przebieg doświadczenia zawodowego, z wyszczególnieniem doświadczenia w nauczaniu przedmiotów zawodowych i  znajomość specyfiki kształcenia zawodowego, potwierdzającego wymagania określone w pkt. 5 niniejszego rozeznania rynku.

Forma oferty: ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do 11 marca 2013r. do godz. 12.00 na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w złożyć w zamkniętej kopercie  (z dopiskiem: PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU*n na świadczenie usługi opracowania ćwiczeń do zajęć praktycznych; część:…….., w projekcie:  „Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy”; nr: WND-POKL.09.02.00-20-193/12) w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 14 (sekretariat)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 1. 6. Osoba do kontaktów: Anna Arciszewska ZSM CKP nr 2, ul. Broniewskiego 14, Białystok; pok. 9; e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
 1. 7. Jednocześnie informujemy, że:

- niniejsze zapytanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- nie odsyłamy nadesłanych ofert

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę/wybrane oferty.

- zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny oraz do zaproszenia do negocjacji jedynie wybranych potencjalnych wykonawców;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wartości zapytania ofertowego za świadczenie usługi w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

*na podst. „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL” z dn. 01.09.2012r.

 

 

Formularz ofertowy_załącznik nr 1 .doc

wzór CV_załącznik nr 2.doc

 

 

 

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu; pok. 9