O projekcie Erasmus+

EU flag-Erasmus vect POS

Sprawdź wyniki rekrutacji na praktyki zagraniczne w Niemczech i Wielkiej Brytanii
w ramach projektu „Mobilność ponadnarodowa 
perspektywą na atrakcyjne zatrudnienie” Program Erasmus+.

 

kliknij tutaj

 

grafika      

 

      W dniach od 3 do 16 kwietna 2016roku grupa dziewięciu uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa, kształcących się w zawodach technik mechanik i technik mechatronik przebywała w Berlinie, gdzie realizowali dwutygodniowe praktyki zawodowe u zagranicznych pracodawców w ramach projektu „Mobilność ponadnarodowa perspektywą na atrakcyjne zatrudnienie” program ERASMUS+.

 

 

Czytaj więcej...

 

grafika

 

PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW ZSM CKP NR 2 W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 

PORTSMOUTH – WIELKA BRYTANIA

 

MOBILNOŚĆ PONADNARODOWA PERSPEKTYWĄ NA ATRAKCYJNE ZATRUDNIENIE”  

 

 

      W dniach od 6 do 19 marca 2016 roku grupa dziewięciu uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa przebywała w Portsmouth - portowym mieście na południu Wielkiej Brytanii, gdzie realizowali dwutygodniowe praktyki zawodowe u zagranicznych pracodawców w ramach programu ERASMUS+.

 Uczestnictwo w projekcie „Mobilność ponadnarodowa perspektywą na atrakcyjne zatrudnienie” współfinansowanym ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” pozwoliła uczniom Technikum Mechanicznego kształcącym się w zawodzie technik pojazdów samochodowych na rozwój praktycznych umiejętności zawodowych i wykorzystanie jej w praktyce oraz poznanie organizacji i kultury pracy w Unii Europejskiej. Projekt ZSM CKP Nr 2 łączy w sobie innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, aby kształcenie odpowiadało potrzebom rynku pracy i dawało możliwość zdobycia nowych kwalifikacji. Realizacja praktyk w krajach UE pozwala również na poznanie kultury, tradycji i historii odwiedzanego kraju oraz rozwoju umiejętności językowych. Podczas dwutygodniowych praktyk zawodowych młodzież miała okazję porównać angielskie rozwiązania branżowe ze stosowanymi w Polsce i zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną w aspekcie praktycznym. Partner projektu - Training Vision Ltd zorganizował praktyki w warsztatach samochodowych Jamal’s Mechanic oraz A1 Automac, gdzie uczniowie wykonywali czynności serwisowe i naprawcze. Poznali standardy jakości i system pracy w Wielkiej Brytanii, nabyli nowe umiejętności i kwalifikacje z zakresu mechaniki samochodowej oraz rozwinęli znajomość języka angielskiego technicznego.W czasie wolnym uczniowie poznawali kulturę i historię Wielkiej Brytanii, zwiedzili Portsmouth i Londyn, gdzie mieli okazję zobaczyć: Pałac Buckingham, Westminster Abbey, Big Ben, Trafalgar Square, Piccadillly Circus, siedzibę Parlamentu oraz słynną Londyńską The Tower. Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa uczestniczący w projekcie „Mobilność ponadnarodowa perspektywą na atrakcyjne zatrudnienie” otrzymują cenne certyfikaty - uczestnictwa w praktykach oraz dokument Europass Mobilność. Podczas pobytu z pewnością wzmocnili swoje kompetencje społeczne i zawodowe, co zapewni im po ukończeniu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy. Realizacja projektu wpływa na zacieśnienie współpracy z organizacjami europejskimi i realizację wspólnych przedsięwzięć w przyszłości.

 

 

Anna Arciszewska – koordynator projektu

 

EU flag-Erasmus vect POS

 

 

 

REKRUTACJA NA PRAKTYKI ZAWODOWE W NIEMCZECH i WIELKIEJ BRYTANII

w ramach projektu „Mobilność ponadnarodowa perspektywą na atrakcyjne zatrudnienie”

Program Erasmus+

 

Zapraszamy uczniów klas III Technikum Mechanicznego ZSM CKP Nr 2 do udziału w dwutygodniowych praktykach zawodowych w ramach projektu „Mobilność ponadnarodowa perspektywą na atrakcyjne zatrudnienie” Program Erasmus+.

Planowane terminy:

 • marzec 2016r. – praktyki zawodowe w firmach branży samochodowej

w Portsmouth –Wielka Brytania

 • kwiecień 2016r. - praktyki zawodowe w firmach branży mechaniczno- mechatronicznej

w Berlinie – Niemcy

PROJEKT W CAŁOŚCI POKRYWA KOSZTY:

PODRÓŻY, ZAKWATEROWANIA, WYŻYWIENIA I UBEZPIECZENIA.

REKRUTACJA będzie odbywać się w dwóch etapach:

ETAP I -weryfikacja dokumentów i ocena przez Komisję Rekrutacyjną pod względem formalnym i merytorycznym wg. równorzędnych poniższych kryteriów:

 • status ucznia  klasy trzeciej Technikum Mechanicznego (zawód: technik  mechanik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych)

 • średnia wyników nauczania łącznie z klasy pierwszej i drugiej (wynik średniej dwa miejsca po przecinku)

 • opinia wychowawcy (zaangażowanie w życie szkoły, sukcesy w olimpiadach i konkursach)

 • znajomość języka obcego umożliwiająca komunikację (potwierdzona  znajomość języka przez nauczyciela przedmiotu)

 • priorytetowo będą traktowani uczniowie z terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym, z trudną sytuacją materialną. 

Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji w etapie I, uczeń/uczennica zostają zakwalifikowani do etapu II.

ETAP II – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB/I NIEMIECKIM 

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj <<formularz zgłoszeniowy>>

oraz w Biurze Projektu (pok. nr 9)

 

 

 

 

 

Termin złożenia formularza do 16 października br.

 

 

EU flag-Erasmus vect POS

 

Praktyki zawodowe w ramach Programu ERASMUS+

„Mobilność ponadnarodowa perspektywą na atrakcyjne zatrudnienie”

      Rozwój praktycznych umiejętności zawodowych, zdobycie nowej wiedzy i wykorzystanie jej w praktyce, poznanie organizacji i kultury pracy w krajach Unii Europejskiej to tylko niektóre korzyści wynikające z realizacji zagranicznych praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku w ramach Programu ERASMUS+.

 

     Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku w dniach 12.04.2015 - 25.04.2015 realizowali dwutygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech i Wielkiej Brytanii w ramach projektu „Mobilność ponadnarodowa perspektywą na atrakcyjne zatrudnienie”współfinansowanego przez Unię Europejską Program Erasmus+Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”. Projekt łączy w sobie innowacyjne podejście do edukacji i doskonalenia zawodowego, aby kształcenie odpowiadało potrzebom rynku pracy i dawało możliwość zdobycia nowych kwalifikacji. Realizacja praktyk w krajach UE pozwala również na poznanie kultury, tradycji i historii kraju oraz rozwój umiejętności językowych.

     ZSM CKP Nr 2 rozwija współpracę międzynarodową pomiędzy środowiskiem edukacji i pracy na terenie Unii Europejskiej z Training Vision Ltd z Portsmouth – Wielka Brytania oraz BERLINK ETN GmbH z Berlina – Niemcy. Efektem współpracy jest realizacja praktyk zawodowych dla 36-ciu uczniów do 2016 roku.9 uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych przebywało w Portsmouth, portowym mieście na południu Wielkiej Brytanii. Praktyki odbywali w warsztatach samochodowych - Fleet Repair Centre, Jamal’s Mechanic, A1 Automac, Bying’s Auto, gdzie wykonywali czynności serwisowe i naprawcze.Poznali standardy jakości i system pracy w Anglii, nabyli nowe umiejętności i kwalifikacje z zakresu mechaniki samochodowej oraz rozwinęli znajomość języka angielskiego technicznego. Organizacja przyjmująca - Training Vision Ltd zorganizowała spotkanie uczniów z burmistrzem Portsmouth - Stevenem Wylie. W czasie wolnym uczniowie poznawali kulturę i historię Wielkiej Brytanii, zwiedzili Portsmouth i Londyn. Mieli okazję obejrzeć uroczystą zmianę warty przed Pałacem Buckingham, zwiedzić słynną Londyńską The Tower, siedzibę Parlamentu, Big Ben, Westminster Abbey oraz Tower Bridge.

 

     Druga grupa 9 uczniów ZSM CKP Nr 2 z kierunków technik mechatronik i technik mechanik w tym samym czasie odbywała praktyki zawodowe w Berlinie. Praktyki odbywały się w firmach z branży mechanicznej i mechatronicznej: EMR – Industrielle, Kubitz FTW, Max Auer, BAZ Berlin LTD & Co. KG. Uczniowie rozwijali praktyczne umiejętności w zakresie obsługi i programowania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC. W ramach wydarzeń kulturalnych uczniowie zwiedzili Berlin m.in. Alexanderplatz, Fernsehturm, Museum Insel, Berliner Dom, Potsdamer Platz, Brandenburger Tor, Berliner Mauer. W weekend udali się na wycieczkę do Poczdamu – miasta położonego wokół trzech jezior, gdzie największe wrażenie zrobił Park i Pałac Sanssouci. W Berlinie niewątpliwą atrakcją okazały się salony samochodowe: Autohaus Mercedes, Bentley oraz Classic Remise – salon i service najdroższych samochodów świata, typu Ferrari, Lamborghini, Porsche.

Z pobytu w Wielkiej Brytanii i Niemczech uczniowie przywieźli nie tylko wiedzę i praktykę zawodową oraz językową, ale również bezcenną „lekcję” życia i pracy w nowych warunkach z osobami różnych narodowości i kultur. Uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w praktykach oraz dokument Europass Mobilność, które przyczynią się do odniesienia sukcesów w przyszłym życiu zawodowym, zwiększając ich szansę na atrakcyjne zatrudnienie. Realizacja projektu wpływa na zacieśnienie współpracy z organizacjami europejskimi i realizację wspólnych przedsięwzięć w przyszłości.

Anna Arciszewska – koordynator projektu

PRAKTYKI ZAWODOWE WIELKA BRYTANIA

 

 

PRAKTYKI ZAWODOWE NIEMCY

 

 

EU flag-Erasmus vect POS

Mobilność ponadnarodowa perspektywą na atrakcyjne zatrudnienie”

 

 

Projekt w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”

 

Numer: 2014-1-PL01-KA102-000418. Kwota dofinansowania: 62 216,00 EUR

 

Okres realizacji: 01.09.2014 – 30.08.2016

 

       Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku od września br. realizuje projekt „Mobilność ponadnarodowa perspektywą na atrakcyjne zatrudnienie” w ramach programu Erasmus+.

 

 

      GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest podniesienia umiejętności i kwalifikacji uczniów oraz walki z bezrobociem młodzieży, po przez wsparcie uczniów w zdobywaniu kluczowych umiejętności zawodowych, umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz funkcjonowania i pracy w nowych warunkach z osobami różnych narodowości i kultur. Projekt obejmie 36 uczniów Technikum Mechanicznego ZSM CKP Nr 2, którzy rozwiną umiejętności zawodowe i nabędą nową wiedzę po przez udział w dwutygodniowych praktykach w Berlinie (Niemcy) oraz Portsmouth (Wielka Brytania). Udział w projekcie wpłynie również na mobilność uczniów w wymiarze edukacyjnym, zawodowym i dialogu międzykulturowego. Projekt ma również na celu budowę partnerstwa i współpracy pomiędzy środowiskiem edukacji i pracy oraz zwiększenie możliwość zdobycia zatrudnienia i poprawy sytuacji przyszłych absolwentów ZSM CKP Nr 2 na rynku pracy. Mobilność umożliwi 36 uczniom praktyczną naukę języka obcego, uczestnicy wzbogacą również swoją wiedzę na temat tradycji, kultury i historii odwiedzanego kraju.

 

PLANOWANE TERMINY ODBYCIA PRAKTYK ZAWODOWYCH:

•   I grupa w terminie marzec 2015 r. - zawód technik pojazdów samochodowych – praktyki zawodowe w firmach branży samochodowej w Portsmouth –Wielka Brytania

 • •   II grupa w terminie kwiecień 2015r. - zawód technik mechanik oraz tedhnik mechatronik - praktyki zawodowe w firmach branży mechaniczno- mechatronicznej w Berlinie - Niemcy

 • •   III grupa w terminie marzec 2016 r. – zawód technik pojazdów samochodowych praktyki zawodowe w firmach branży samochodowej w Portsmouth –Wielka Brytania

 • •   IV grupa w terminie kwiecień 2016 r. - zawód technik mechanik oraz zawód technik mechatronik – praktyki zawodowe w firmach branży mechaniczno- mechatronicznej w Berlinie - Niemcy

 •  

     Projekt obejmuje również organizację i realizację programu przygotowania językowo – kulturowego dla uczniów przed wyjazdem oraz poznanie kultury, historii i tradycji odwiedzanego kraju w trakcie zwiedzania, wycieczek i spotkań integracyjnych podczas realizacji dwutygodniowych praktyk zawodowych. Uczestnicy po dobyciu praktyk otrzymają Certyfikat, Portfolio Umiejętności oraz Europass Mobilność.