UWAGA!

 

 Uległ zmianie harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji E.19.

 

Odbędzie się w następujących terminach:

 

28 czerwca 2017 roku o godzinie 9:00

 

28 czerwca 2017 roku o godzinie 15:00

 

29 czerwca 2017 roku o godzinie 9:00

 

29 czerwca 2017 roku o godzinie 15:00


 

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie w częsci pisemnej

w sesji czerwiec - lipiec 2017 

 

  

Technikum Mechaniczne

czas trwania: 60 minut

20.06.2017 wtorek godzina 10:00

M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

M.18 diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.19 użytkowanie obrabiarek skrawających

 

20.06.2017 wtorek godzina 12:00

E.18 eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

M.12 diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.44 organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

20.06.2017 wtorek godzina 14:00

E.19 projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

M.42 organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie w częsci praktycznej

w sesji czerwiec - lipiec 2017 

 

Technikum Mechaniczne

 

E.18 eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych  – czas trwania egzaminu 180 minut – model dokumentacja,

– 26.06.2017 poniedziałek godzina 9:00

 

 

E.19 projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych – czas trwania egzaminu 180 minut – model dokumentacja na komputerze,

– 28.06.2017 środa godzina 9.00, 15.00

– 29.06.2017 czwartek godzina 9:00, 15:00

 

 

M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń – czas trwania egzaminu 120 minut – model wyrób,

– 26.06.2017 poniedziałek godzina 8:00, 12:00, 16:00

– 27.06.2017 wtorek godzina 8:00

 

 

M.18 diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – czas trwania egzaminu 120 minut – model wyrób,

– 30.06.2017 piątek godzina 8:00, 12:00, 16:00

– 03.07.2017 poniedziałek godzina 8:00, 12:00, 16:00

– 04.07.2017 wtorek godzina 8:00, 12:00, 16:00

– 05.07.2017 środa godzina 8:00, 12:00, 16:00

– 06.07.2017 czwartek godzina 8:00, 12:00, 16:00

 

 

M.19 użytkowanie obrabiarek skrawających – czas trwania egzaminu 120 minut -  model wyrób,

– 27.06.2017 wtorek godzina 12:00, 16:00

– 28.06.2017 środa godzina 8:00, 12:00 

 

 

M.42 organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych – czas trwania egzaminu 120 minut – model dokumentacja,

– 26.06.2017 poniedziałek  godzina 13:00

 

 

M.44 organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń –  czas trwania egzaminu  120 minut – model dokumentacja na komputerze

– 27.06.2017 wtorek  godzina 8;00, 12:00, 16:00

– 28.06.2017 środa godzina 8;00, 12:00  

 

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

 

 

M.12  diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - czas trwania egzaminu 120 minut – model wyrób,

 

-  23.06.2017  piątek godzina 8:00, 12:00, 16:00

 

- 24.06.2017  sobota  godzina 8:00

 

 

M.18 diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – czas trwania egzaminu 120 minut – model wyrób,

 

- 22.06.2017 czwartek godzina 8:00, 12:00, 16:00

 

- 30.06.2017 piątek godzina 8:00

 

 

M.24 naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych - czas trwania egzaminu 180 minut – model wyrób,

 

- 26.06.2017 poniedziałek godzina 9:00, 15:00

 

- 27.06.2017 wtorek  godzina 9:00, 15:00

 

- 28.06.2017 środa  godzina 9:00, 15:00

 

- 29.06.2017 czwartek  godzina 9:00, 15:00

 


 

Materiały ze szkolenia Zespołów Nadzorujących w sesji styczeń - luty 2017 


 

  

 Data wydania świadectw/dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji styczeń/luty: 31 marca 2017 r.

 

Data wydania świadectw/dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji czerwcowej: 25 sierpnia 2017 r.

 

  


 

 

 

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

 

 technik mechatronik z zakresu kwalifikacji:

E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych  - deklaracja do pobrania

technik mechatronik z zakresu kwalifikacji:

E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych - deklaracja do pobrania

technik mechatronik z zakresu kwalifikacji:

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych - deklaracja do pobrania

technik mechanik z zakresu kwalifikacji:

M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń - deklaracja do pobrania

technik mechanik z zakresu kwalifikacji:

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających - deklaracja do pobrania

technik mechanik z zakresu kwalifikacji:  

M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - deklaracja do pobrania

technik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji:

M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - deklaracja do pobrania

technik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji:

M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - deklaracja do pobrania

technik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji:

M.42 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych - deklaracja do pobrania

mechanik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji:

M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - deklaracja do pobrania 

elektromechanik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji:

M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - deklaracja do pobrania

 

Deklaracaja wzór  - pobierz

  


 

INFORMATORY

 

 technik mechatronik (E.3, E.18, E.19)

 

  technik mechanik (M.17, M.19, M.20, M.44)

 

♦   technik pojazdów samochodowych (M.18, M.12, M.42)

 

♦   mechanik pojazdów samochodowych (M.18)

 

♦   elektromechanik pojazdów samochodowych (M.12)

 

 

♦   blacharz samochodowy (M.24)

 

 

♦   Szkolenie Zespołów Nadzorujących

 

 


 

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - pobierz